Bookmark and Share
 


Raske forsøgspersoner søges til forskningsprojekt, der handler om knogle-, hormon- og hjertesygdom hos personer med Adrenogenitalt syndrom

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 21 og 35 år gammel.

Adrenogenitalt syndrom

Vi er en forskningsgruppe fra Aarhus og Odense Universitetshospitaler, der forsker i sjældne arvelige sygdomme. Adrenogenitalt syndrom er en sygdom, der skyldes en defekt i de enzymer, der er nødvendige for dannelsen af hormoner i binyren. Binyrehormoner er livsvigtige og patienterne er ofte i livslang behandling.

Formål

Formålet med studiet er at undersøge tilstedeværelsen af knogle-, hormon og hjertesygdom hos patienter med adrenogenitalt syndrom, og afdække om der er en sammenhæng med den behandling de får.

Undersøgelser

Deltagelse indebærer ét besøg på Århus Universitetshospital og ét besøg på Odense Universitetshospital. Der foretages hjerteskanning, hjertediagram, døgnblodtryksmåling, måling af karstivhed, blodprøver og to forskellige knogleskanninger (fremmøde ved besøgene tager i alt cirka 6 timer).

I undersøgelsen indgår patienter med adrenogenitalt syndrom og til sammenligning raske kontrolpersoner. Du vil som deltager indgå som rask kontrolperson.

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komite for Region Midtjylland.

For at deltage skal du

  • Være mellem 21 og 35 år  

  •  Ikke have kendt knoglesygdom, ubehandlet stofskiftelidelse eller være i behandling med binyrebarkhormon

Honorar

Der gives et honorar på 1000 dkr. efter deltagelse.

Har du lyst til at deltage eller er du interesseret i yderligere information så kontakt venligst

Bioanalytiker Lotte Hørlyck

Tlf: 6541 3536/ email: Lotte.Hoerlyck@rsyd.dk

Osteoporoseklinikken, Endokrinologisk Afdeling M,

Odense Universitetshospital

 

Forsøgsansvarlig

Claus H. Gravholt, overlæge, ph.d, dr.med.

Diabetes og Hormonsygdomme,

Århus Universitetshospital, Palle Juul Jensens Boulevard, 8200 Århus N

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: SD-MJ-:Sagsnr. 1-10-72-97-14
 


Stinus Gadegaard Hansen
Odense Universitetshospital, Endokrinologisk Afdeling
Sdr. Boulevard 35
5000 Odense C
Tlf: 27594121
stinus.gadegaard.hansen@rsyd.dk