Bookmark and Share
 


Raske kvindelige forsøgspersoner til forsøg med antidepressiv medicins påvirkning af ringmusklernes lukkefunktion

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er kvinde.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 55 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 18.5 og 30.
  • Er ikke-ryger.

Vi ønsker at undersøge om Citalopram eller Edronax (godkendte lægemidler i Danmark der ofte bruges til behandling af bl.a. depression) giver en dårligere eller bedre lukkefunktion af ringmusklerne omkring urinrøret og analkanalen og søger derfor raske kvindelige forsøgspersoner på mellem 18 og 55 år til at deltage i et videnskabeligt forsøg. Andre egnethedskriterier vil blive vurderet af den forsøgsansvarlige læge såfremt du beslutter, at du ønsker at deltage.

Forsøget omfatter i alt tre-fire besøgsdage på Zelo Fase I Enhed, som er en forskningsklinik på Bispebjerg Hospital. Besøgene omfatter en forundersøgelse hvor forsøgspersonalet vil afgøre, om du er egnet til at deltage i forsøget samt tre forsøgsdage, der hver tager ca. 4 timer. Den første forsøgsdag kan godt være samme dag som forundersøgelsen. Der skal mininum gå 8 dage mellem hver forsøgsdag. Vi forventer derfor at du er færdig med forsøget efter ca. fem uger og det forventes at alle forsøgsdeltagere har gennemført forsøget i løbet af 2 måneder.

På hver af de tre forsøgsdage vil du få en enkelt dosis af enten a) 40 mg Citalopram, b) 8 mg Edronax eller c) placebo. Du vil derudover få lavet en undersøgelse af trykket i urinrøret ved en metode, som kaldes urethral reflektometri (UPR). Under UPR indsættes et ganske tyndt kateter i urinrøret i gynækologisk leje, og man måler trykket i hhv. urinrøret og i analkanalen vha. lydbølger. Du vil også få udført en række rutine helbredsundersøgelser (blodtryk m.fl.).

Du vil modtage en ulempegodtgørelse på 125 DKK pr. nybegyndt hele time, der deltages i forsøget. Desuden ydes der engangsulempegodtgørelse på 750 DKK hver gang der foretages trykmålinger i urinrøret og analkanalen. Honoraret er skattepligtigt.

Forsøget er godkendt af Lægemiddelstyrelsen og Videnskabsetisk Komité (journalnummer H-19011020 ).

Hvis du er interesseret i at høre mere om forsøget, kontakt venligst

Sygeplejerske Troels Riis

E-mail troels.riis@regionh.dk

Tlf 26600147 (hverdage 8-15)

Initiativet til forsøget er taget i samarbejde mellem Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler og Gynækologisk og Obstetrisk Afdeling, Herlev.

Forsøgsansvarlig læge: Jesper Sonne, overlæge

Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19011020
 


Troels Riis
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
Tlf: 26600147
troels.riis@regionh.dk