Bookmark and Share
 


Veltrænede mandlige forsøgspersoner søges til forskningsprojekt: Effekten af glukokortikoider på Atletens Biologiske Pas

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 40 år gammel.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
  • Kodital over 60 ml/kg/min

Effekten af glukokortikoider på Atletens Biologiske Pas

For at kunne deltage, skal du være mand, mellem 18 og 40 år og have erfaring med udholdenhedstræning på cykel. Du vil få bestemt dit kondital, som skal være over 60 ml/kg/min. Du skal være sund og rask, ikke-ryger og må ikke tage medicin. Du må ikke have doneret blod 3 måneder op til forsøgets start og du må
ikke donere blod undervejs. Desuden må du ikke deltage i konkurrencesport 3 uger efter behandling.

Ved deltagelse i forsøget vil du være med til at styrke bekæmpelsen af doping i idrætsverdenen.

Formål Formålet med projektet er at undersøge betydningen af en øget mængde røde blodceller induceret med en standard glukokortikoidbehandling for fortolkningen af centrale blodværdier i Atletens Biologiske Pas. Desuden undersøges hvordan den øgede mængde røde blodceller påvirker præstationsevnen målt på cykel samt sporbarheden af stoffet.

Forløbet Du skal møde op til screening, hvor dit generelle helbred undersøges og din kondition bestemmes vha. af cykeltest. Er du egnet og ønsker at deltage vil vi opsamle biologiske materiale fra dig, i form af blod- og urinprøver og udåndingsluft i løbet af de følgende 2 uger. Desuden skal du udføre præstationstests på cykel og din totale blodmængde måles. Efterfølgende vil du få en injektion af glukokortikoid eller saltvand i din muskel. I de kommende 3 uger opsamles biologisk materiale i alt 6 gange og din totale blodmængde samt præstationsevne måles.

Efter minimum 12 ugers pause påbegyndes forsøgsrunde 2, der består af samme studiedesign. Du vil blot få en injektion af det modsatte præparat (glukokortikoid eller saltvand) ift. forsøgsrunde 1. Det bestemmes tilfældigt hvornår du får glukokortikoid- eller saltvandsbehandling og det vil være blindet for dig hvornår du får hvad.

Der gives honorar på 2500 kr. for gennemførsel af forsøget (skattepligtigt).

Forsøgene udføres på Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, Nørre Allé 51, 2100 København Ø.

Har du lyst til at deltage, eller få yderlige information, kontakt venligst undertegnede på:
antidoping@nexs.ku.dk

Bedste hilsener,
Forsøgsleder, Lektor Nikolai Baastrup Nordsborg, Cand. Scient., Ph.D.,
Post doc, Jacob Bejder, Cand.Scient., Ph.D,
Specialestuderende, Maria Høiberg Clausen
 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19021948
 


Maria Clausen
Københavns Universitet
 
Tlf:
mariagamst@gmail.com