Bookmark and Share
 


Raske overvægtige mænd søges til forskningsprojekt om appetitregulering på Hvidovre Hospital

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 65 år gammel.
  • Vejer mere end 70 kg.
  • Har et bmi på mellem 28 og 35.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
  • Har lyst til at spise spaghetti med kødsovs

Raske overvægtige mænd søges til forskningsprojekt om appetitregulering på Hvidovre Hospital 

 

Forsøgets formål

Studiets formål er at undersøge om hormonerne neurotensin og GLP-1 kan påvirke appetit og mæthed. Neurotensin og GLP-1 er naturligt forekommende hormoner i kroppen som begge udskilles til blodet efter indtagelse af mad hvorefter de påvirker en række fysiologiske funktioner såsom appetit og glukose-stofskifte. Studier i mus viser at når neurotensin og GLP-1 gives sammen virker hormonerne synergistisk (større effekt end af de enkelte hormoner lagt sammen). Det vides endnu ikke om neurotensin påvirker appetit og fødeindtag i mennesker. Vi ønsker med dette studie at undersøge hvordan neurotensin påvirker appetit og mæthed alene eller i kombination med GLP-1. 

 

Tidspunkt og varighed

Udover en screeningsdag a ca. 45 minutters varighed vil forsøget omfatte 4 forsøgsdage a ca. 6 timers varighed hver.

 

Sted

Hvidovre Hospital

 

Bivirkninger og ubehag

Der forventes ingen bivirkninger ved indgivelse af hormonerne neurotensin og GLP-1. Anlæggelse af venekatetre kan give ophav til let ubehag og der er risiko for dannelse af et blåt mærke og en minimal risiko for infektion. 

 

Vederlag

Vederlag i form af skattepligtig ulempegodtgørelse på 3500 DKK efter gennemførsel af alle forsøgsdagene. Vælges der at udtræde af forsøget før tid honoreres deltageren 875 DKK  pr. gennemført forsøgsdag.

Derudover ydes dækning af dokumenterede transportudgifter Er du interesseret i at deltage hører vi gerne fra dig.

 

Kontakt:

Joachim Holt stud. med.  

E-mail: joachimholt@sund.ku.dk

Telefon: 27578348

 

Med venlig hilsen

Birgitte Holst, Professor, Københavns Universitet

 

 

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19013060
 


Joachim Holt
Biomedicins Institut, Panum
Blegdamsvej 3B
2100 København N
Tlf: 27578348
joachimholt@sund.ku.dk