Bookmark and Share
 


Patienter med nervesmerter søges til klinisk forsøg vedrørende behandling med CANNABIS-baseret medicin

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mere end 18 år gammel.
  • Perifer neuropati

Hvem kan deltage?

·        Kvinder og mænd med perifere nervesmerter, f.eks. nervesmerter som følge af nervebetændelse f.eks. ved sukkersyge, kroniske nervesmerter efter helvedesild og efter skader på perifere nerver

·        Alder 18 år og derover

·        Behandlingskrævende kroniske perifere nervesmerter

·        Ingen anden væsentlig årsag til smerter

Du kan IKKE deltage, hvis du får morfika for smerterne og ikke kan stoppe denne behandling.

Du må ikke køre bil under forsøgsperioden.

Forsøgets formål

At undersøge virkningen af cannabis baseret medicin på nervesmerter med hensyn til smertelindring og uønskede virkninger (bivirkninger).

Tidspunkt og varighed

Forsøget inkluderer patienter fra december 2018 til november 2020.

For den enkelte deltager vil forsøget strække sig over ca. 3 måneder, hvor man vil skulle møde i ambulatorium 4 gange.

STED

Tværfaglig Smertecenter, Rigshospitalet, København

Neurologisk Ambulatorium, Odense Universitetshospital

Dansk Smerteforskningscenter og Smerteklinik, Aarhus Universitetshospital

Forsøgets forløb

Efter en uges observation uden smertebehandling vil man efter lodtrækning blive behandlet med enten THC, CBD, THC plus CBD eller placebo (uvirksomt stof) i perioder af 8 ugers varighed. Undervejs registrerer man smerterne i en dagbog.

Betaling

Forsøgsmedicin og udgifter til transport til ambulatoriebesøgene dækkes.

Er du interesseret så kontakt os for at høre nærmere 


Overlæge Merete Petersen, Mail: merete.petersen.01@regionh.dk TEL: 3545 7612

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-SJ-SD-MJ-NJ-:S-20170220
 


merete Petersen
Rigshospitalet
Ole Maaløesvej 26,
2200 KBH N
Tlf: 34457612
merete.petersen.01@regionh.dk