Bookmark and Share
 


Forsøgsdeltagere søges til videnskabeligt forsøg (H-17027109) om bevægelsesbevidsthed og kropsbevidsthed

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 40 år gammel.
  • Højrehåndet

Vi har brug for raske forsøgsdeltagere, der har lyst til at deltage i et forsøg hvor vi gerne vil undersøge hvilke rolle motoriske singler fra hjernen, følesansen og stillingssansen spiller for at give bevidsthed om bevægelser. Dette forsøg er del 1 af et to-delt forsøg, som både undersøger neurofysiologiske korrelater til bevægelsesbevidsthed (del 1) og kropsbevidsthed (del 2). Disse skal samlet set give et indblik i de neurofysiologiske korrelater, der er med til at give mennesker en oplevelse af at de bevæger deres krop.

Forsøget strækker sig over to separate dage adskilt af 1-2 uger. På hver af de to dage forventes forsøget at vare ca. 1:30 time:min.

I forsøget anvendes der midlertidig afbrydelse af blodtilførslen til din højre arm vha. En blodtryksmanchet, samt magnetisk stimulation af hjernen.

Inklusionskriterier:
Sund og rask

Højrehåndet 18-40 år


Eksklusionskriterier:
Kendt epilepsi i nærmeste familie (søskende eller forældre)

Psykiatriske eller neurologiske sygdomme 

Hjertekarsygdomme


Hvis du ønsker at deltage, er du velkommen til at kontakte forsøgslederen:
Mark Schram Christensen, Københavns Universitet, Institut for Neurovidenskab, Nielsen Lab, Panum Instituttet bygning 33.3, Blegdamsvej 3B, 2200 København N, markc@sund.ku.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:(H-17027109)
 


Mark Schram Christensen
Københavns universitet, institut for neurovidenskab og farmakologi/institut for idræt og ernæring
Panum instituttet, bygning 33.3, blegdamsvej 3b
2200 København n
Tlf: 35327322
markc@sund.ku.dk