Bookmark and Share
 


Kvinder søges til forsøg om bækkenbundstræning med nyudviklet hjælpemiddel

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er kvinde.
  • Er rask.
  • Er mellem 25 og 65 år gammel.
Kvinder søges til forsøg om bækkenbundstræning med nyudviklet hjælpemiddel

Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du er:

— Kvinde i alderen 25-65 år
— Istand til at lave knibeøvelser
— Ikke er gravid
— Ikke har født indenfor 8 uger
— Ikke har en prolaps grad 2 el.tidligere har fået foretaget en inkontinens operation
— BMI < 35

Formål

Dette forsøg har til formål at undersøge brugbarheden af et nyudviklet hjælpemiddel (VisU)
til vejledning af bækkenbundstræning. VisU er en digital vaginal probe og er udviklet af
NoviPel, som er en dansk virksomhed, der arbejder med stress-urininkontinens.

Sted

Pilotprojektet foregår på Sundhedshus Vanløse, i et undersøgelsesrum.
Tidsplan
Forsøget forløber over et besøg med en varighed af 1- 1,5 time.
Forsøgsprocedure
Kvinder fra fokusgruppe gennemgår nedenstående punkter i forlængelse af ambulant tid.
Kvinder fra kontrolgruppe, der henvender sig til forsøgsansvarlig bliver indkaldt til 1 besøg
hos Sundhedshus Vanløse hvor de gennemgår punkt 1-4 som beskrevet nedenfor.

Bemærk

Der skal foreligge en negativ gravidites-test før du kan deltage i forsøget. Denne test udføres
af forsøgspersonen på klinikken.

Forsøgsdeltagerne gennemgår følgende:

1. Anamnese - inklusion og eksklusionskriterier gennemgås
2. Underskriver samtykkeerklæring
3. Objektiv undersøgelse
4. Test af VisU

Honorar

Alle raske forsøgsdeltagere vil efter endt forsøg modtage et gavekort på 250 kr. for
deltagelse.

Kontakt: forsoeg@novipel.com

Med Venlig Hilsen
Signe Harpelunde, Fysioterapeut Sundhedshus Vanløse
Niels Klarskov, , Assoc. Professor MD Herlev Hospital
Alexander Hennings, Direktør NoviPel
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19029605
 


Alexander Hennings
NoviPel
Nørre Alle 41
2200 Copenhagen
Tlf: 26859992
forsoeg@novipel.com