Bookmark and Share
 


Raske postmenopauselle kvinder søges som kontrolpersoner i forskningsprojeket der belyser de metaboliske påvirkninger ved kemoterapi hos kvinder med brystkræft.

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er kvinde.
  • Er rask.
  • Er mellem 50 og 70 år gammel.
  • Postmenopausal

Forsøget indebærer:

Undersøgelsen foregår på Rigshospitalet, og strækker sig over 2 dage. Du møder op til undersøgelse om eftermiddagen den ene dag i ca. 3 timer og om morgenen den efterfølgende dag til en heldags-undersøgelse. Undersøgelserne omfatter blodprøvetagning, aflevering af spyt og urinprøve samt biopsi-tagning fra muskel- og fedtvæv, måltidstest (her vil der blive indgivet stabile målstoffer intravenøst), svag røntgen (DXA-skanning), test af maksimal iltoptagelse samt en 24-timers måling af blodsukker og blodtryk (foregår i eget hjem).

 

Forsøget er godkendt af videnskabsetisk komite (H-18016600 tillægsprotokol 67762)

 

Hvis du er interesseret i at deltage kan du kontakte læge Kristian Buch

 

Læge Kristian Buch

Medicinsk Endokrinologisk Klinik

Tagensvej 20

2200 København N

e-mail: kristian.buch@regionh.dk

telefon: 5142 4504

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18016600
 


Kristian Buch-Larsen
Rigshospitalet
Ole Maaløes Vej 26
2100 København Ø
Tlf: 51424504
kristian.buch@regionh.dk