Bookmark and Share
 


Effekt af alder, træning og fedme på maksimal fedt oxidation i kvinder

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
 • Er kvinde.
 • Er rask.
 • Er mellem 18 og 65 år gammel.
 • Har et bmi på mellem 15 og 40.
 • Dyrker mellem 1 og 20 timers motion ugentligt.
 • Er ikke-ryger.
 • Ikke tager medicin regelmæssigt.
 • Normal menstruation eller post menopausal

Vi søger raske voksne kvinder

 

Vi søger raske voksne kvinder til et forskningsprojekt,

 

”Effekt af alder, træning og fedme på maksimal fedt oxidation i kvinder”, hvor vi ønsker at undersøge om den maksimale fedtoxidation varierer med alder, træning og graden af fedme.

 

Vi rekrutterer til fem forskellige grupper

 

Du kan deltage hvis du:

 • Er sund og rask kvinde og
  • mellem 18 og 35 år har normal menstruation
  • mellem 50 - 65 år og er post menopausal
 • For begge aldersgrupper søger vi utrænede og trænede individer
 • For den unge aldersgruppe søger vi både kvinder med normal BMI og kvinder med BMI over 30 

 

 

Du får:

·         Oplysninger om din helbredsstatus

·         Helbredsparametre såsom: kondital, fedtprocent, muskelmasse samt forskellige blodparametre.

 

Det skal du igennem:

·         Projektets har to fremmøder, et informationsmøde og en forsøgsdag

·         Deltagelse i forskningsprojektet kræver fremmøde på Biomedicinsk Institut 2 gange.

·         På forsøgsdagene kommer du fastende om morgen, og der udtages en blodprøve fra albuebøjningen. Der udtages en vævsprøve fra fedtvævet på maven. Efter 10 min hvile arbejder du 30 - 45 min på en kondicykel.

·         Blodprøven og vævsprøven vil blive taget under sterile og velordnede forhold.

 

Projektet er godkendt at Videnskabsetisk komité (H-19034238).

Hvis du er interesseret i at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte

 

Maria Høyer Olsen, specialestuderende, mariah.olsen@sund.ku.dk, tlf: 24 85 05 64

Morten Runge Brage-Andersen, specialestuderende, mrg521@alumni.ku.dk, tlf: 24 85 05 64

Jørn Wulff Helge, Prof., jhelge@sund.ku.dk, tlf: 28 75 75 06

 

Center for Sund Aldring, Biomedicinsk Institut, Blegdamsvej 3, 2200 København N

Du kan læse mere om vores forskningsgruppe og forskningsprojekter på hjemmesiden: www.xlab.dk  og www.sundaldring.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19034238
 


Morten Brage
Biomedicinsk institut
Blegdamsvej 3
2200 København N
Tlf:
mrg521@alumni.ku.dk