Bookmark and Share
 


Kvinder med stressinkontinens søges

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er kvinde.
  • Er mellem 30 og 75 år gammel.
  • Stressinkontinens

Kvinder med daglig eller næsten daglig stressinkontinens søges til 8 ugers afprøvning af ny urinrørsprop/ventilkateter (Obtinu) til urinrøret

Manchet/Resumé: Vi søger kvinder, som lider af ufrivillig vandladning, når de er fysisk aktive og/eller er inkontinente, når de hoster og nyser (stressinkontinens), til afprøvning af en ny urinrørsprop/ventilkateter med tømmerør til urinrøret. Denne er under udvikling til behandling af stressinkontinens og på sigt kan den være et alternativ til kirurgisk behandling.

Hvem kan deltage: Kvinder mellem 30-75 år, kvinder med daglig/næsten daglig stressinkontinens, kvinder der er mobile og selvhjulpne, kvinder der ikke har fremfald af skedevæggene, kvinder der ikke lider af alvorlig sygdom, kræft, hjerte-  eller lungesygdom og kvinder med BMI ‰¤ 30.

Du skal være villig til at anvende Obtinu dagligt eller næsten dagligt (ex. fra morgen til aften (max. 16 timer) i en 8 ugers afprøvningsperiode.

Forsøgets formål: at afprøve anvendelighed, effektiviteten, komfort og gener ved urinrørsproppen/ventilkateteret og tømmerør i en 8 ugers periode.

Tidspunkt og varighed: Forsøget omfatter 4-5 ambulante besøg. Før deltagelse i forsøget vil studiepersonalet vurdere, om du opfylder kriterierne for deltagelse. Dette vurderes ud fra følgende: Sygehistorie, samtidig medicin, allergi, vægt og højde, væskevandladningsdagbog, urinundersøgelser, scanning af rest urin, gynækologisk inspektion samt en hosteprovokationstest liggende og stående, blevejningstest ved aktivitet i klinikken samt udfyldelse af nogle simple spørgeskemaer.

Hvis du findes velegnet til forsøget, og du ønsker deltagelse i forsøget, vil afprøvningen af Obtinu og tømmerøret indledningsvis blive foretaget i klinikken. Hvis Obtinu er effektiv og uden betydelige gener, og du ønsker at fortsætte i projektet, vil du blive tilbudt oplæring i at opsætte denne selv. Samtidig vil du blive oplært i brugen af tømmerøret, og det vil blive sikret, at du selv kan fjerne Obtinu.

Der vil blive planlagt en kontrol i klinikken efter 2, 4 og 8 uger og en telefonisk opfølgning 2 uger efter afsluttet behandling.

I behandlingsperioden vil vi bede dig om at føre en dagbog (et skema), hvor du skal registrere, hvornår du har anvendt Obtinu. I ugen op til kontrollen skal du i dagbogen yderligere tilføje, hvornår du har anvendt tømmerøret, samt dine inkontinensepisoder. Ved kontrollerne vil vi bede dig om at udfylde nogle spørgeskemaer, samt kontrollere urinen.

Forsøgsperioden er fra November 2019 - Dec. 2020.

Sted: Urogynækologisk klinik, Pavillon B, Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev.

Betaling: Der vil blive givet 750 kr. i honorar (som vil blive udbetalt forholdsmæssigt hvis du udtræder af forsøget).

Kontakt og tilmelding: Projektsygeplejerske: Berit Sejersen Larsen på tlf. 38689633 eller mail: Berit.sejersen.larsen@regionh.dk.

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19017770
 


Niels Erikstrup
MagCath ApS
Esplanaden 26 c/o Ole Stohn
1263 København K
Tlf: 20605570
ne@magcath.com