Bookmark and Share
 


Forsøgspersoner, raske og deltagere med type 1 diabetes, søges til forskningprojekt omkring lavt blodsukker og dens effekt på kroppen. København

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 70 år gammel.


Vi søger deltagere med Type 1-Diabetes og raske personer til et forskningsprojekt om lavt blodsukker

Baggrunden for forskningsprojektet
Diabetespatienter der er i behandling med insulin, er i konstant risiko for at få lavt blodsukker (hypoglykæmi) med bevidsthedssvækkelse, også kaldet insulintilfælde, som både er en stor faktor i den daglige hverdag, men også har konsekvenser for patienterne på langt sigt. Hypoglykæmi har en indvirkning på hele kroppens stofskifte, hvor blandet andet hjernen, leveren og musklerne spiller en essentiel, men endnu ikke fuldt ud forstået, rolle.

Målet med forskningsprojektet
Vi vil gerne undersøge hvilken indflydelse hyppige tilfælde af lavt blodsukker har på kroppens stofskifte samt hjernen, leveren og musklerne.

Du kan deltage, hvis

·        Du har type 1 diabetes og er mellem 18 og 70 år.

·        Du har ikke diabetes, er rask og er mellem 18-70 år.

Hvad indebærer det at deltage?

·        Fra første besøg vil du få monteret et apparat som under hele projektet vil måle dit blodsukker.

·        Du vil skulle møde op 4 gange indenfor 3 uger. Besøgende vil være af forskellig varighed, på mellem 1 time og 7 timer.

·        Vi vil på forsøgsdagene stabilisere dit blodsukker i normalområdet, tage blodprøver, undersøge dit stofskifte, MR-scanne din hjerne, lever og lårmuskel, og tage en muskel- og en fedtbiopsi på dig.

·        Der ydes økonomisk kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for deltagere med Type 1 diabetes, samt honorar for raske deltagere.

Kontakt
Hvis du er interesseret i at høre mere, så kontakt din læge eller sygeplejerske i ambulatoriet, eller forsøgsansvarlig Rui She på mail:
rui.she@regionh.dk eller Tlf: 48 29 74 83 / 51 55 44 10

Vi ser frem til at høre fra dig!
 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19031592
 


Rui She
Nordsjællands Hospital
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød
Tlf: 51554410
rui.she@regionh.dk