Bookmark and Share
 


Nasal mucociliær clearance studie med og uden saltinhalation

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mere end 18 år gammel.
  • Astma og KOL patienter

Vi søger 31 forsøgspersoner.
Du skal være over 18 år, og have diagnosticeret astma, KOL, eller du kan være helt rask. Hvis du tager lungemedicin for astma eller KOL, skal du fortsætte med det under forsøget, men du må ikke anvende saltinhalation. Du må heller ikke tage antibiotika og din lungesygdom skal være stabil. Du må ikke have haft en forkølelse indenfor de seneste tre uger.
Du må ikke have kronisk bihulebetændelse eller høfeber. Du må ikke være gravid.

Du skal møde 3 gange på afdelingen på Rigshospitalet.
Først til et screeningsbesøg (½ times varighed), hvor du bliver mundtligt informeret og får lavet nogle simple tests for at vurdere om du kan deltage.
Derpå følger 2 forsøgsdage (af 1 times varighed). Først og sidst udføres simple lunge- og næsefunktionsundersøgelser. Indimellem skal du inhalere salt fra Breathox i næsen den ene dag og placebo (ingenting) fra Breathox den anden dag. Der trækkes lod om rækkefølgen. Så måles næsens slimtransport ved at en svagt radioaktiv dråbe dryppes i næsen. Derefter måles transporthastigheden med et gamma kamera i 20 min. Ingen af testene er smertefulde eller anstrengende.
Du kan efter anmodning til sponsor, som er tilstede under forsøget, få refunderet dine transportudgifter fra hjemmet til Rigshospitalet samt erstatning for evt. tabt arbejdsfortjeneste efter Statens takst. Efter forsøget får du tilbudt en pakke med Breathox inhalatorer (værdi ca. 200 Kr). Forsøget sponsoreres af Liita Care ApS, som har udviklet og sælger Breathox.
Hvis du er interesseret i at deltage bedes du henvende dig til:
Overlæge Jann Mortensen
Klinik for klinisk fysiologi, nuklearmedicin og PET, KF4011, Rigshospitalet
Mail: Jann.Mortensen@regionh.dk Tlf: 3545 4011
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19035546
 


Zainab Saraj
Liita Care ApS
Kronprinsensgade 3, 4.
1114 København K
Tlf: 22268865
zs@liitacare.com