Bookmark and Share
 


EPO-behandling for hukommelses- og koncentrationsbesvær

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
 • Er rask.
 • Er mellem 18 og 65 år gammel.
 • Vejer mellem 45 og 95 kg.
 • Har et bmi op til 30.
 • Er ikke-ryger.

Hvem henvender undersøgelsen sig til?

Undersøgelsen henvender sig til personer, som oplever hukommelses- og koncentrationsbesvær ("kognitive vanskeligheder") i hverdagen. 


Hvad er formålet med undersøgelsen?

Mange mennesker med depression eller bipolar lidelse (depression og mani) oplever hukommelses- og koncentrationsbesvær.

Disse kognitive vanskeligheder forekommer også hos nogle raske personer som følge af forskellige forhold (f.eks. langvarig stress, udbrændthed eller at være slægtning til personer med bipolar lidelse, depression, skizofreni eller demenssygdomme). 

Hukommelses- og koncentrationsbesvær kan give udfordringer på arbejdet og bidrage til stress i hverdagen.


I dag findes der ingen behandling for hukommelses- og koncentrations-besvær ved depression, bipolar lidelse eller langvarig stress. Behandling med hormonet EPO har dog vist lovende resultater.

PreTEC-EPO-projektet undersøger vi effekten af 12 ugers EPO-behandling hos personer med bipolar lidelse eller depression samt raske personer med hukommelses- og koncentrationsbesvær.


Hvad indebærer deltagelse i undersøgelsen?

I undersøgelsen modtager man ugentlige indsprøjtninger af enten EPO eller saltvand i 12 uger. Ved disse ugentlige behandlinger tager vi også blodprøver, og du bliver undersøgt af en læge, for at vi løbende kan sikre, at dine blodtal ligger inden for normalområdet, og du ikke oplever bivirkninger.

Foruden de ugentlige besøg skal alle deltagere lave nogle opgaver om hukommelse og koncentration samt udfylde spørgeskemaer før, under og efter behandlingsforløbet. Man får også lavet funktionel MR-skanning af hjernen to gange i forløbet.


Hvor finder undersøgelsen sted?

Undersøgelsen gennemføres på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet


Kan jeg være med?

Du kan deltage i projektet, hvis du:

 • Oplever hukommelses- og koncentrationsbesvær

 • Er mellem 18 og 65 år

 • Er fysisk rask (ikke har hjertekarsygdom, sukkersyge, kræft eller har haft blodprop)

 • Er ikke-ryger

 • Ikke er overvægtig (BMI>30 eller vægt >95 kg.)

 • Taler flydende dansk


Læs mere i denne deltagerinformation: https://www.psykiatri-regionh.dk/NEAD-Group/Project-descriptions/Documents/Skriftlig%20deltagerinformation%20PRETEC-EPO_Raske.pdf

Ved ønsket deltagelse kontaktes:


Jeff Zarp Petersen

Psykolog, ph.d.-studerende

Tlf.: 2194 7368

jeff.zarp.petersen@regionh.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-16043370
 


Jeff Zarp Petersen
NEAD Group, CADIC, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet
Edel Sauntes Allé 10
2100 København Ø
Tlf: 21947368
jeff.zarp.petersen@regionh.dk