Bookmark and Share
 


RASKE FORSØGSDELTAGERE SØGES TIL MIGRÆNEFORSKNING

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 60 år gammel.
  • Vejer mellem 50 og 100 kg.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

Formålet med studiet er at opnå øget viden om GLP-1’s hovedpineudløsende egenskaber samt påvirkning af hjernens kar og blodgennemstrømning. Desuden, at finde en effektive GLP-1 dosering til hovedforsøget med migræne patienter.

 Baggrund

Migræne er en meget hyppig og invaliderende sygdom, der rammer ca. 15 % af den danske befolkning og koster samfundet ca. 2 milliarder kroner om året. Årsagen bag sygdommen er stadig ikke fuldt klarlagt. Forskergruppen ved det landsdækkende Dansk Hovedpinecenter, Glostrup Hospital, har i over 20 år forsket i migrænens mekanismer ved bl.a. at udløse hovedpine hos migrænepatienter med stoffer, der forekommer naturligt i kroppen.

Disse forsøg har givet os stor viden om mekanismen bag udløsningen af hovedpine og migræne og har været med til at udvikle ny migræne-medicin, der virker ved at hæmme disse udløsende stoffers egenskaber.

 Sted

Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk klinik, Rigshospitalet Glostrup, Valdemar Hansens Vej 5, Indgang 1A, 2600 Glostrup.

 

Hvor tidskrævende

Forsøget foregår i løbet af 2020 og indebærer en forundersøgelse af ca. en times varighed og 3 forsøgsdage adskilt af ca. en 1 dag imellem. Hver forsøgsdag varer ca. 3 timer, og man vil få en godtgørelse på 200 kr/time, i alt ca. 2000 kr.

 

Forsøgsbeskrivelse

Ved forsøgsstart vil du blive lejret i en seng. Efter 15 minutters hvile måles puls og blodtryk. Plastikkanyler placeres i højre og venstre albuebøjning til hhv. indsprøjtning af GLP-1, som er naturligt forekommende stof i kroppen, over 20 minutter. Vurdering af puls og blodtryk og eventuel hovedpine foretages hvert 10. minut under og indtil 120 minutter efter GLP-1 -indsprøjtningen. Efter 120 minutter er forsøget slut, og du kan tage hjem, når du føler dig klar til det. Du vil få udleveret et spørgeskema til hjemmeregistrering af evt. hovedpine i de følgende 12 timer.

 

Ubehag

Bivirkningerne ved GLP-1/placebo er oftest milde og forbigående. Hyppigst ses stigning i puls og blodtryk samt kvalme og evt. hovedpine. Derudover kan GLP-1 øge insulinkoncentrationen, hvilket ikke tidligere har medført nedsat blodsukker. Ved anlæggelsen af plastikkanylerne til infusion og blodprøvetagning, kan der fremkomme et ”blåt mærke”.

 

Kontakt-information

Rune H. Christensen

Stud.med. 

Danish Headache Center & Dept. of Neurology

Rigshospitalet Glostrup

Denmark

+45 51447278

Email: rune.haeckert.christensen.02@regionh.dk


Projekt ansvarlig læge

Hashmat Ghanizada

Danish Headache Center & Dept. of Neurology

Rigshospitalet Glostrup

Denmark

 E-mail: hashmat.ghanizada@regionh.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19037051
 


Hashmat Ghanizada
Dansk hovedpinecenter, Rigshospitalet-Glostrup
Valdemar Hansen vej 5, 1A
2600 Glostrup
Tlf: 38633470
hashmat.ghanizada@regionh.dk