Bookmark and Share
 


Vi søger personer med type 2 diabetes til deltagelse i forsøgsprojekt om virkningen af metformin og fysisk træning på knogler

 

Du kan muligvis deltage i dette forsøg, hvis du:

·      Er minimum 45 år gammel uanset køn

·      Har overstået menopausen/overgangsalderen hvis du er kvinde

·      Har type 2 diabetes mellitus (sukkersyge)

·      Ikke er i medicinsk behandling for sukkersygen

·      Ikke er i behandling med medicin mod knogleskørhed, kemoterapi, binyrebarkhormon, litium eller epilepsimedicin

·      Kan møde op til undersøgelser og samtaler på Aarhus Universitetshospital (Skejby) eller Aalborg Universitetshospital

 

På Steno Diabetes Center Aarhus og Steno Diabetes Center Nordjylland (Aalborg) er vi i gang med at undersøge, hvordan diabetes påvirker knoglerne.

Vi ved, at personer med diabetes har en øget risiko for knoglebrud på trods af, at de ikke har knogleskørhed. Mekanismen er derfor uafklaret.

Forsøgets titel er ”Effekten af øget insulinfølsomhed på knoglers omsætning og biomekaniske egenskaber hos personer med type 2 diabetes mellitus”.

 

Deltagelsen indebærer, at man tilfældigt fordeles til 12 ugers behandling med enten diabetesmedicinen metformin eller til placebo (inaktiv pille). Desuden fordeles man til 12 ugers aktiv træning eller ingen træning.

Som deltager i træningsgruppen skal man gennemføre et træningsprogram, som er personligt tilpasset af vores træningsfysiolog. Træningen indebærer 3 ugentlige sessioner på kondicykel i et motionscenter, hvor man langsomt skrider frem i intensitet.

 

I starten og slutningen af forsøget skal laves en konditest (på motionscykel), der tages blodprøver, og der foretages skanninger af knoglerne.

Desuden får du taget knoglemarvs- og fedtvævsprøver, hvis du indvilliger til dette.

 

Bemærk, at ikke alle personer, der henvender sig, vil være egnede til at deltage, men du vil under alle omstændigheder høre fra os.

 

Hvis du er interesseret i at høre mere, bedes du kontakte

 

Zheer Husain, læge, PhD-studerende

Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA), Aarhus Universitetshospital

zhehus@rm.dk

 

Rikke Viggers, læge, PhD-studerende

Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN), Aalborg Universitetshospital

rikke.viggers@rn.dk

 

Fælleskoordinator på SDCA: (+45) 6128 9128

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-NJ-:1-10-72-221-19
 


Zheer Husain
Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Blvd. 99
8200 Aarhus N
Tlf: 61289128
zheer@clin.au.dk