Bookmark and Share
 


Afprøvning af ny stikfri blodsukkermåler

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mere end 18 år gammel.
  • Diabetes

Forsøgspersoner med diabetes søges til forskningsprojekt:

afprøvning af ny stikfri blodsukkermåler (Aarhus)

 

Du kan muligvis deltage i forsøget hvis:

  • Du har diabetes (type 1 eller type 2)

  • Er over 18 år

  • Vil måle blodglukose 6 gange dagligt

Baggrund for forsøget:

RSP Systems A/S er en mindre forskningsvirksomhed, som er i gang med at udvikle en stikfri glukosemåler. Den stikfrie måler vil på sigt kunne fungere som et supplement til den normale fingerprikmåling. Forsøget er et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA).

 

Formål med studiet:

Formålet er at sammenligne glukosemålinger foretaget med det stikfri udstyr med glukosemålinger foretaget med traditionel fingerprikmåling.

 

Sådan foregår forsøget:

Forsøget strækker sig i alt over 43 dage, heraf 1 kort forundersøgelse og 2 ens undersøgelsesdage á ca. 8 timer på SDCA, samt 40 hjemmemålingsdage (eller andre steder, som du bestemmer). Hver dag skal der foretages seks målesessioner, som hver består af tre målinger med forsøgsudstyret samt to fingerprikmålinger. Ved de 2 ens undersøgelsesdage på SDCA skal du møde fastende om morgenen. Der foretages igen målesessioner, men nu ca. hvert 15.-30. minut i op til 8 timer. Der serveres et kulhydratrigt morgenmåltid samt frokost.

 

Kompensation:

Der ydes kompensation for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af transportomkostninger til de tre besøg på SDCA.

 

Hvor foregår undersøgelserne:

Afd. CTU Clinical Trial Unit

Diabetes og Hormonsygdomme

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 99

 

Få mere information:

Lone Vad, Hospitalslaborant (lone.vad@clin.au.dk)

Ann Gade, Projektsygeplejerske (alg@clin.au.dk)

Ulla Sigsgaard, Projektsygeplejerske (sigsgaard@clin.au.dk)

Tlf.: +45 31 51 92 27

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-331-18
 


Sanne Fisker
Steno Diabetes Center Aarhus
Palle Juul-Jensen Boulevard
8200 Aarhus N
Tlf: 78455485
sanfis@rm.dk