Bookmark and Share
 


Raske forsøgspersoner over 50 år søges til forskningsprojekt

 

Formål:

Patienter med diabetes kan have skade på de små nervefibre. Disse nervefibre er bl.a. ansvarlige for transporten af signaler i det autonome nervesystem der styrer blodtryk, puls og andre automatiske processer i kroppen. Hvis man har skade på de små nervefibre kan styringen af disse processer være utilstrækkelig, og man kan opleve symptomer som svimmelhed og besvimelser.

 

Vi ønsker at undersøge, om vi ved at måle blodtryk i en 24 timers periode, kan vurdere funktionen af de små nervefibre. Vi forventer at det kan bruges som mål for om nervefibrene i det autonome nervesystem er skadede.

 

Du kan deltage hvis du

-       Er rask

-       Er over 50 år

-       Ikke tager blodtryksmedicin

Hvis du er i tvivl om du kan deltage, er du velkommen til at kontakte projektansvarlig.

 

Forsøget indebærer at blive set til én undersøgelsesdag:

 

Du vil få lavet en generel helbredsundersøgelse og funktionen af dit autonome nervesystem vil blive undersøgt. Undersøgelserne forventes at tage 3 timer.

Du vil efterfølgende blive hjemsendt med et 24 timers blodtryksapparat og 24 timers pulsmåler, du skal gå med hjemme.

Forsøgssted

Forsøget foregår på:

Neurologisk Klinik, Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 165

8200 Aarhus N

 

Honorar

Der ydes ulempegodtgørelse på 400 kroner for deltagelse i projektet. Beløbet er skattepligtigt.

 

Kontakt

Hvis du ønsker at deltage, har spørgsmål, eller blot ønsker at vide mere om forsøget, er du velkommen til at kontakte:

 

Thorsten Kamlarczyk Rasmussen, læge, ph.d.-studerende


E-mail: tkr@clin.au.dk

Telefonnummer: +45 93 52 19 49

 

Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 1 Pavillonbyen

Indgang A, 8200 Aarhus N

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-256-18
 


Thorsten Kamlarczyk Rasmussen
Dansk Smerteforskningscenter, AUH
Palle Juul-Jensen Boulevard 1, Pavillonbyen, Indgang A
8200 Aarhus N
Tlf: 93521949
tkr@clin.au.dk