Bookmark and Share
 


Vi søger personer med type 2-diabetes til forsøg omhandlende tarmhormonet GIP.

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mere end 18 år gammel.

Vi søger forsøgspersoner til et forsøg, hvor vi ønsker at undersøge det naturlige tarmhormon GIP's effekt på blodsukkeret hos patienter med type 2-diabetes. Især ønsker vi at se om vi kan forbedre effekten ved at sænke blodsukkeret til et bedre niveau.
Forsøget omfatter 4 forsøgsdage af ca. 4 timers varighed hver, hvor du kan læse/se tv imens. Desuden tre ugers behandling i eget hjem med tabletter og insulin samt en automatisk blodsukkermåler.

 

Deltagelse i studiet honoreres med 4000 kr + kørselsgodtgørelse.

 

 Kriterier for deltagelse:

1. Diagnosticeret type 2-diabetes og ikke i behandling med insulin eller Ozempic/Victoza.  

2. Højst 20 år siden du fik konstateret diabetes

3. BMI over 25

4. Du må ikke være nyre- eller leversyg eller have lav blodprocent

 

Kontakt os for at høre nærmere. Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19069850
 


Mads Bank Lynggaard
Gentofte Hospitalsvej 7
2900 Hellerup
Tlf: 38672463
mads.bank.lynggaard.02@regionh.dk