Bookmark and Share
 


Raske forsøgspersoner søges til forsøg om afprøvning af desinfektionsmidler

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.

Inklusions kriterier:

Du skal være over 18 år.
Du må ikke have hudlidelser, være gravid eller ammende.

 

Formål med forsøget:

Forsøget har til formål at undersøge hvordan to forskellige hånddesinfektionsmidler påvirker hudens barriere.

 

Under forsøget:

·        Du kan læse, arbejde, se film eller andet samt spise og drikke under forsøget.

·        Du kan deltage sammen med 1-2 andre

·        Vi vil teste to typer desinfektionsmidler på dine underarme over 4 sammenhængende dage (2 korte dage samt 2 mellemlange dage).

·        Der fremkaldes tre små områder med irritation via plastre. Dette er ufarligt.

·        De to hånddesinfektionsmidler bliver påført din underarm 20 gange.

·        Din hudbarrierefunktion måles ved hjælp af ikke-invasive måleinstrumenter før og efter påføring af hånddesinfektionsmidlerne.

·        Du får 500 kr. som honorar

 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19080907
 


Mie Sonne
Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23, Nielsine Nielsens vej 17, Indgang 9
2400 København NV
Tlf: 28443876
mie.sonne.02@regionh.dk