Bookmark and Share
 


Type 2 diabetes patienter over 50 år søges til forskningsprojekt

 

Formål:

Patienter med diabetes kan have skade på de små nervefibre. Disse nervefibre er bl.a. ansvarlige for transporten af signaler i det autonome nervesystem der styrer blodtryk, puls og andre automatiske processer i kroppen. Hvis man har skade på de små nervefibre kan styringen af disse processer være utilstrækkelig, og man kan opleve symptomer som svimmelhed og besvimelser.

 

Vi ønsker at undersøge, om vi ved at måle dit blodtryk i en 24 timers periode, kan vurdere funktionen af de små nervefibre. Vi forventer at det kan bruges som mål for om nervefibrene i det autonome nervesystem er skadede.

 

Du kan deltage hvis du

-       har type 2 diabetes

-       er over 50 år

-       ikke tidligere har haft blodprop i hjertet

-       ikke lider af Parkinsons sygdom


Hvis du er i tvivl om du kan deltage, er du velkommen til at kontakte projektansvarlig.

 

Forsøget indebærer undersøgelse 3 separate dage:

 

1. dag

    - Samtale om forsøget og generel helbredsundersøgelse (ca. 1 time 30 minutter)

2. dag

    - Undersøgelse af det autonome nervesystem og påmontering af udstyr du skal gå med hjemme i 24 timer (ca. 2 timer

3. dag

    - Møder ind til skanning af hjertet - to skanninger af ca. 15 minutters varighed med ca. 3 timer og 30 minutters mellemrum. Dagen tager i alt ca. 4 timer og 30 minutter. Der udføres i ventetiden mellem skanningerne ultralydsundersøgelse af en nerve på halsen.


Honorar

Transportudgifter og dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste vil blive refunderet. Der ydes ikke økonomisk kompensation for deltagelse i projektet.

 

Kontakt

Hvis du ønsker at deltage, har spørgsmål, eller blot ønsker at vide mere om forsøget, er du velkommen til at kontakte:

 

Thorsten Kamlarczyk Rasmussen, læge, ph.d.-studerende

 

E-mail: TKR@clin.au.dk

Telefonnummer: +45 93 52 19 49

 

Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 1 Pavillonbyen,

Indgang A 8200 Aarhus N

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-256-18
 


Thorsten Kamlarczyk Rasmussen
Dansk Smerteforskningscenter, AUH
Palle Juul-Jensen Boulevard 1, Pavillonbyen, Indgang A
8200 Aarhus N
Tlf: 93521949
tkr@clin.au.dk