Bookmark and Share
 


Forsøgspersoner søges til høreforskning

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 70 år gammel.

Vi søger i øjeblikket forsøgspersoner til forskningsprojektet ”UHEAL”, der omhandler høretab. I forsøgene vil vi undersøge din hørelse gennem en række tests. Forsøgene skal afdække om forsøgsdeltagerne har tegn på ’skjult høretab’. Skjult høretab kan betyde, at man har normal hørelse efter normal standard, men alligevel har problemer med f.eks. at forstå tale i støjende omgivelser. Forsøgsdeltagerne skal gennemføre en spørgeskema-undersøgelse, forskellige lytte-test såsom audiometri, og fysiologiske målinger af deres hørelse. De fysiologiske målinger indbefatter såkaldt EEG, hvor elektroder placeres på hovedet mens der præsenteres lyde i høretelefoner. EEG-målingerne har til formål at undersøge hvordan hjernen bearbejder lyde og om hjernens bearbejdning af lyde viser tegn på skjult høretab. Alle målingerne er ufarlige.

For at deltage i dette forsøg, må du ikke lide af neurologiske sygdomme. Vi søger myndige forsøgsdeltagere i alle aldre. Hvis du er under 35 skal du have normal hørelse, men må gerne have f.eks. problemer med at lytte til tale i støjende omgivelser.

Forsøgene finder sted i perioden fra November 2020 til Februar 2021. Forsøgene forventes at vare i alt ca. 3.5 timer per besøg (inkl. pauser), opdelt i 1-3 besøg. Det første besøg finder sted på DTU i Lyngby. Det er frivilligt om du vil deltage i de følgende forsøg. Hvis du vælger at deltage i de følgende forsøg vil et af disse besøg kan finde sted på Hvidovre Hospital, hvor hjernens bearbejdning af lyde vil blive undersøgt ved hjælp af MR-scanninger. Du vil modtage yderligere information om muligheden for at deltage i disse delforsøg.

Forsøgspersonerne har mulighed for at modtage ulempegodtgørelse på ca. 122 kr. per time ift. gældende regler.

Hvis du er interesseret i at deltage, er du meget velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

 

Med venlige hilsner

Sam Watson og Jonatan Märcher-Rørsted, Ph.d.-studerende

E-mail: sadaw@dtu.dk eller  jonmarc@dtu.dk (angiv gerne ‘UHEAL’ i emne-linjen)

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-16036391
 


Sam Watson
DTU - Hearing Systems
Ørsteds Plads Building 352
2800 Lyngby
Tlf: 50310893
sadaw@dtu.dk