Bookmark and Share
 


Forskningsforsøg om skrifttypers læselighed mod betaling

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 30 år gammel.
  • Har normalt eller korrigeret til normalt syn (du må altså gerne bruge briller og/eller kontaktlinser)

Du kan deltage i dette forsøg hvis du:

  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 30 år gammel.
  • Har normalt eller korrigeret til normalt syn (du må altså gerne bruge briller og/eller kontaktlinser)

Deltag i forskningsforsøg om skrifttypers læselighed mod betaling (for English version please see below)

 

Du kan deltage i dette forsøg hvis du:

-      Er mellem 18 og 30 år gammel.

-      Har normalt eller korrigeret til normalt syn (du må altså gerne bruge briller og/eller kontaktlinser)

-      Har et dansk CPR-nummer (da betalingen kræver dette)

Kompensation bliver udbetalt som gavekort (https://www.gogift.com/da-DK/content/super-consumer; der skal betales skat af beløbet). 

  

Forsøg 1 (Capital Proportions)

Du bliver bedt om at genkende og rapportere bogstaver som du ser på en skærm.

Varighed: ca. 1 time

Tidspunkt: 17. juli til 24. juli

Betaling: 300 kr. 

Sprog: Dansk/Engelsk

Er du interesseret, vælg venligst en tid på følgende link: 

https://doodle.com/poll/n4m82wqpw6n962ds

 

Bemærk: For at afslutte din tilmelding, beder vi dig venligst bekræfte, at du vil deltage ved at svare på din bekræftelses-e-mail, som du vil modtage inden for 24 timer.

 

Er du forhindret i at deltage, er det vigtigt at du melder afbud så tidligt som muligt. Ønsker du at aflyse kontakt venligst Chiron Oderkerk på code@kadk.dk

 

Sted: 
KADK

bygn 90, indgang U.

Fabrikmestervej 10

Holmen

 

 

 

ADVARSEL!: Hvis du viser symptomer på COVID-19, som feber eller en vedvarende hoste, beder vi dig venligst kontakte os for at ændre tid eller annullere din aftale.

 

Vi foretager følgende sikkerhedsforanstaltninger for at undgå smitte med COVID-19:

-       Du modtages udenfor bygningen.

-       Samtale mellem dig og forsøgsudøver vil hovedsagelig foregå udendørs.

-       Du vil få udleveret engangshandsker som skal bæres under forsøget.

-       Forsøgsudøver bærer mundbind og engangshandsker under forsøget (nye engangshandsker for hvert forsøg).

-       Alle kontaktflader vil blive rengjort mellem deltagere.

-       Der vil være udluftning på mindst 30 minutter mellem deltagere.

-       Under forsøget opholder forsøgsudøver sig mindst tre meter fra dig.

 

 

 

 

Participate in experimental research on font legibility

In this computer experiment, you will be asked to recognize and report what you see on screen. If you are unable to attend, we ask that you report your cancellation as early as possible. 

 

You can participate in the trials if you:

- Are between 18 and 30 years old.

- Has normal or corrected-to-normal vision (you are welcome to wear glasses and / or contact lenses)

- Have a Danish CPR number (as payment requires this)

 

Remuneration is paid as a gift card (https://www.gogift.com/da-DK/content/super-consumer; tax is payable on the amount).

  

Trial 1 (Capital Proportions)

Attempts at approx. 1 time

Time: 17. June to 24. July

Payment: 300 kr.

Languages: Danish / English

If you are interested, please choose a time at the following link:

https://doodle.com/poll/n4m82wqpw6n962ds

 

Please note: To complete your registration, please confirm that you will participate by replying to your confirmation email, which you will receive within 24 hours.

For cancellations please contact Chiron Oderkerk at code@kadk.dk

 

 

Location

KADK

building 90, entrance U.

Fabrikmestervej 10

Holmen

 

 WARNING!: If you show symptoms of COVID-19, such as fever or a persistent cough, we ask that you contact us to reschedule or cancel your appointment.

 

We prepare the following safety precautions to avoid infection with COVID-19:

- You are received outside the building.

- Introduction to the experiment and conversations between you and the experimenter will mainly take place outdoors.

- The participant will be given a pair of disposable gloves to be worn during the experiment.

- The experimenter will wear an FFP3 mask and disposable gloves to be worn during the experiment.

- All surfaces will be cleaned between participants.

- There will be at least 30 minutes of ventilation between participants.

- During the testing, the experimenter stays at least three meters from you.

 

 

Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17034724

 

Sofie Beier

The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Design

Philip de Langes Allé 10

1435 København

Tlf: 28700860

sbe@kadk.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:HS-:H-17034724
 


Chiron Oderkerk
The Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design and Conservation
KADK bygn 90, indgang U. Fabrikmestervej 10 Holmen
1435 København
Tlf:
code@kadk.dk