Bookmark and Share
 


Forsøgspersoner med atopisk eksem søges til forsøg om afprøvning af hånddesinfektionsmidler

 

Inklusions kriterier:

- Du skal være over 18 år.

- Du skal være kendt med atopisk eksem

- Du må ikke være i systemisk behandling (dvs. i behandling med tabletter).

- Du må ikke være gravid eller ammende.


Formål med forsøget:

Forsøget har til formål at undersøge, hvordan to forskellige hånddesinfektionsmidler påvirker hudens barriere.

Der er ingen kendte bivirkninger forbundet med anvendelsen af hånddesinfektionsmidlerne på rask hud.


Under forsøget:

  • Du kan læse, arbejde, se film eller andet samt spise og drikke under forsøget.
  • Du kan deltage sammen med 1-2 andre
  • Vi vil teste to typer hånddesinfektionsmidler på dine underarme over 3 sammenhængende dage (2 mellemlange dage og 1 kort dag).
  • De to hånddesinfektionsmidler bliver påført dine underarme 20 gange.
  • Din hudbarrierefunktion måles ved hjælp af ikke-invasive måleinstrumenter før og efter påføring af hånddesinfektionsmidlerne.
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19080907
 


Mie Sonne
Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23, Nielsine Nielsens vej 17, Indgang 9
2400 København NV
Tlf: 28443876
mie.sonne.02@regionh.dk