Bookmark and Share
 


Raske overvægtige kvinder søget, for at undersøge betydningen af måltidskonsistensen for tarmhormonfrigivelsen

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er kvinde.
  • Er mellem 50 og 65 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 28 og 40.

Raske overvægtige kvinder i alderen 50-65 år søges til videnskabeligt forsøg på Hvidovre hospital

Du har mulighed for at deltage i forsøget hvis du:

- Er mellem 50 og 65 år
- Er overvægtig med BMI mellem 28 og 40
- Ikke har undergået vægttabskirurgi
- Ikke har type 1 eller type 2 sukkersyge, lav blodprocent eller nyopdaget stofskiftesygdom

Formålet med forsøget Formålet er at undersøge betydningen af måltidskonsistensen for tarmhormonfrigivelsen. Blodets indhold af tarmhormoner vil blive målt efter indtagelse af enten et fast eller et flydende måltid. Forsøget består af 2 forsøgsdage, som hver varer ca. 5 timer. På forsøgsdagene skal du møde fastende hvorefter du skal indtage enten et fast måltid eller et flydende måltid. Der vil blive lagt en dropnål i armen så vi kan tage blodprøver løbende gennem forsøgsdagen.

Transportudgifter dækkes og du får derudover et vederlag på. 1000 kr., der beskattes som B-indkomst.

 

Hvis du har lyst til at høre mere, så kontakt: Nora Hedbäck Læge, PhD-studerende Nora.elisabeth.hedbaeck.01@regionh.dk Tlf. arb: 38620340

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19027100
 


Nora Hedbäck
Endokrinologisk forskningsenhed Hvidovre Hospital
Kettegård Alle 30
2650 Hvidovre
Tlf: 38620340
nora.elisabeth.hedbaeck.01@regionh.dk