Bookmark and Share
 


Mænd med springerknæ søges til videnskabeligt projekt

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er mellem 18 og 70 år gammel.
  • Er ikke-ryger.
Projektet: 
Projektet er opsat som et randomiseret, kontrolleret studie, hvilket betyder at du vil blive tilfældigt tildelt til enten at træne tung, langsom styrketræning eller okklusionstræning med lav belastning. Træningsperioden strækker sig over 12 uger med tre ugentlige træningsdage, hvoraf to foregår i fitnesscenter og én foregår inde på Bispebjerg Hospital under supervision af idrætsfysioterapeuter.

Forsøget indeholder fem testdage, hvor fire ligger i løbet af de 12 uger, og den sidste er en opfølgning 9 måneder efter endt træningsforløb.
Testdagene består af:
- Ét-bens squat på skråt underlag (funktionel test til personer med springerknæ)
- Spørgeskema udviklet til personer med springerknæ
- MR- og ultralydsskanning af din knæsene
- Styrkemål
- Måling af din smertetærskel ved trykalgometer

Vederlag:
- Transportudgifter til og fra Bispebjerg Hospital dækkes i forbindelse med testdage 
- Du vil få medlemskab til Fitness center under hele træningsforløbet 
- Begge skal beskattes som B-indkomst 
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19039320
 


Mikkel Holm Hjortshøj Jensen
Institut for Idrætsmedicin
Nielsine Nielsens Vej 11
2400 København NV
Tlf: 23611394
mikkel.holm.hjortshoej.jensen@regionh.dk