Bookmark and Share
 


Forsøgspersoner søges til undersøgelse af hjernens kommunikation under motoriske opgaver

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 40 år gammel.
  • Højrehåndede

Til formålet anvender vi en række undersøgelsesmetoder, der består af funktionel

MR-skanning (fMRI) og strukturel MR-skanning.

Mens målingerne foretages vil du blive bedt om at udføre simple motoriske opgaver,

som at trykke på en respons anordning så hurtigt og præcist som muligt efter du har set

et billede på en computerskærm.

Målingerne kommer til at strække sig over 2-3 timer.


Kontakt:

Sofie Nilsson, cand.psych

Tel: +46 733 466 115

Email: sofien@drcmr.dk

MR-Afdelingen 340,

Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30,DK-2650 Hvidovre


Lidt om de anvendte metoder:

MR-skanning foregår i en MR-skanner, der er en stor magnet, som vha. radiobølger

kan danne billeder af hjernens strukturer og måle blodgennemstrømningen i hjernen

mens du udfører simple motoriske opgaver. Der er ingen kendte bivirkninger

forbundet med MR-skanning, dog kommer du til at ligge stille i længere tid i et rør

med en diameter på 60 cm, så du skal ikke lide af klaustrofobi.

Vælger du at deltage, modtager du en skattepligtig ulempegodtgørelse.

 
 
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-3-2014-109
 


Sofie Nilsson
Danish research center for magnetic resonance
Hvidovre hospital kettegård allé 30
2650 Hvidovre
Tlf: +45 53 64 11 05
sofien@drcmr.dk