Ansvarsfraskrivelse.

Forsøgsperson.dk er en hjemmeside der formidler kontakten mellem to parter: forsøgspersoner og instituitioner der skal bruge forsøgspersoner. Forsøgsperson.dk er ikke ansvarlig for evt. skader der måtte ske som følge af den af parterne frivilligt indgåede aftale.

Forsøgsperson.dk stilles til rådighed i sin, til enhver tid eksisterende form, som den forefindes. En hvilken som helst anvendelse af Forsøgsperon.dk sker på brugerens eget ansvar, og Forsøgsperson.dk kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af siden.