Føleforstyrrelser hos personer med langvarige smerter efter lyskebrok kirurgi sammenlignet med raske kontrol personer.

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 30 og 65 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 18 og 30.
  • Ikke tidligere opereret for lyskebrok

Mellem 2-3 % af voksne der opereres for lyskebrok rammes af langvarig smerte efter indgrebet. Vi har gennem en årrække behandlet disse patienter og forsket indenfor området akut til langvarig smerte. Målet for denne videnskabelige undersøgelse er at sammenligne målinger af hudens følsomhed mellem forsøgsdeltagere der er opereret for lyskebrok og har udviklet langvarige smerter, med raske forsøgsdeltagere. Vi håber gennem denne undersøgelse at kunne forbedre diagnostikken af denne patientgruppe.  

Undersøgelsen består af en detaljeret testning af hudens følesans for berøring, prik, kulde, varme og tryk. Undersøgelsen kan indebære kortvarigt let ubehag.  
 

Raske, mandlige forsøgspersoner mellem 20 og 65 år og BMI mellem 18-30 kan deltage. 

Studiet består af en studiedag (3 timer) og en re-testningsdag (2 timer). Re-testningsdagen er kun nødvendig hos 40% af forsøgsdeltagerne, hvor fremgangsmåden for denne dag er identisk med første studiedag. Forsøgspersonen vil modtage 150 kroner per time (totalt kroner 450-750). 

Studiet foregår på Tværfagligt Smertecenter, afsnit 7612, Neurocentret, Rigshospitalet. 
 

Ønsker du at deltage eller ønsker mere information, kontakt venligst: 

Elisabeth Kjær Jensen, læge, phd studerende.
Tværfagligt smertecenter, afsnit 7612,
Neurocentret  Rigshospitalet, Ole Maaløesvej 26, 2200 København N 
Tlf.:  7185 3759
E-mail: Elisabeth.kjaer.jensen@regionh.dk 

Mads Werner, overlæge, med.dr. 
Tværfagligt smertecenter, afsnit 7612,
Neurocentret  Rigshospitalet, Ole Maaløesvej 26, 2200 København N 
Tlf.: 2825 7703 
E-mail: mads.u.werner@gmail.com

Kirsten Møller, Professor, Overlæge, Dr. Med
Neuroanæstesiologisk klinik 2091 Rigshospitalet

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:16034340
 


Elisabeth Kjær Jensen
Tværfaglig Smertecenter, 7612 Rigshospitalet
Ole Maaløes Vej 26,
2200 København N
Tlf:
Elisabeth.kjaer@live.dk