Allergivaccination mod Astma

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 65 år gammel.
  • Er ikke-ryger.
  • Tager medicin regelmæssigt.
  • Allergi overfor husstøvmider

Baggrund:

Akutte forværringer af astma udløses oftest af virusinfektion, og mange astmatikere oplever derfor at de særligt i vinterhalvåret er ustabile med hyppige og lange sygdomsperioder. Vi har fornyeligt vist, at astma patienter med allergi har en øget risiko for virus udløste astma forværringer samt bakterielle luftvejsinfektioner. Som et meget interessant fund, forsvandt denne tendens efter allergivaccination, hvilket åbner et helt nyt behandlingsperspektiv for mennesker med allergisk astma.

Med VITAL-studiet beskriver vi nu effekten af allergivaccination på immunforsvarets evne til at forsvare sig imod virus: I et helt unikt studie set-up undersøger vi celler fra luftvejene fra astma patienter før og efter en allergi vaccination, og tester deres evne til at frigøre naturlige forsvarsstoffer overfor virus. VITAL studiet vil således kunne give os en helt ny forståelse af allergi som en relativ immundefekt ved astma, som kan behandles med allergivaccination. 

Forsøget indebærer blandt andet:

-       Undersøgelser for astma og allergi på højt specialiseret afdeling.

-       I alt 11 besøg på Bispebjerg Hospital over 8-9 måneder.

-       To kikkertundersøgelser af lungerne (før og efter behandling).

-       Specialiseret astma- og allergi udredning

-       Behandling med allergivaccination eller placebo i 24 uger.

-     Aller der deltager, vil få mulighed for 24 ugers behandling med husstøvmide vaccination.

For at deltage skal du:

ü  Være mellem 18 og 65 år.

ü  Have astma og være i fast daglig behandling med astmamedicin.

ü  Have allergi overfor husstøvmider og have daglige eller ugentlige symptomer på dette.

Du kan desværre ikke deltage hvis du:

-          Er aktiv ryger eller tidligere røget mere end hvad der svarer til 10 pakkeår.

-          Samtidig er allergisk overfor: skimmelsvamp.  

-          Allergi overfor et hos boende kæledyr. 

-          Tidligere er blevet vaccineret mod en allergi f.eks. græs, birk, husstøvmider, skimmelsvamp etc.

-          Planlægger at blive gravid under forsøgsperioden

For yderligere information og kontaktoplysninger, se den fulde deltagerinformation eller vores hjemmeside.

http:////www.lungeforskning.dk/forskning/vital/Kontakt:

Christian Uggerhøj Wøhlk

Læge, Ph.D.-studerende

cwoe0007@regionh.dk

Tlf: +45 30 91 47 45

 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19052148
 


Christian Uggerhøj Wøhlk
Lungemedicinsk Forskningsenhed
Ebba Lunds Vej 48, indgang 66
2400 København Nv
Tlf: 30914745
cwoe0007@regionh.dk