Raske og deltagere med type 2 diabetes søges til undersøgelse af effekten af rødbedesaft på ilttilbuddet til- og effektiviteten af musklernes arbejde under fysisk aktivitet

 

Du kan deltage i forsøget hvis du er rask eller har type 2 diabetes og:

 • Er mand
 • Er 40- 80 år
 • Har BMI 28 - 35 kg/m2
 • Et EKG uden tegn til betydende hjertesygdom

    

Forsøget består af i alt 3 fremmøder på Københavns Universitet. 

Dag 1 :Screening

Hvor vi undersøger:

 •  Måling af blodtryk, vægt og højde
 •  Optagelse af elektrokardiogram (EKG)
 •  DXA-scanning (helkropsscanning til bestemmelse af kropssammensætning
 •  Cykeltest med måling af den maksimale iltoptagelse

Dag 2 og 3 ( identiske forsøgsdage)

 •     Måling af hvile stofskifte
 •     Bloprøver til bestemmelse af fedtindhold, hormoner, sukker og nitrit/nitrat i blodet
 •     En muskelbiopsi før og efter fysisk arbejde på en cykel.
 •     Cykel test af 45 minutters varighed

Før dag 2 og 3 udleveres enten rødbedesaft eller placebosaft, som indtages i 3 dage op til forsøgsdagen. 

Rationalet bag undersøgelsen:

Mange ældre og nogle patienter med type 2 diabetes,  har nedsat fysisk ydeevne, hvilket kan skyldes nedsat blodgennemstrømning i muskulaturen under fysisk aktivitet. Rødbedesaft kan have en gavnlig effekt på dette.

Det primære formål er at undersøge effekten af rødbedesaft på musklens blod gennemstrømning, iltkinetik og effektivitet under et akut arbejde i ældre og patienter med type 2 diabetes. Dette undersøges på både helkrops- og mitokondrieniveau (skelet musklen). Derudover vil forsøget også undersøge kinetik og biotilgængelighed af nitrit og nitrat (som er det aktive indholdsstof i rødbede) i plasma i ældre og patienter med type 2 diabetes.
Rationalet for at undersøge effekten af rødbedesaft på blod gennemstrømning, iltkinetik og effektivitet på helkrops- og mitokondrieniveau i hvile og under arbejde i ældre og patienter med type 2 diabetes er, at den ældre befolkning vokser i Danmark og resten af Verden.


Der udbetales kompensation (2000kr) og eventuel kørselsgodtgørelse efter gældende takster. 

Har du lyst til at deltage eller høre mere om forsøget?

Kontakt venligst

Arthur Ingersen

Læge, PhD-studerende.

TLF: 60 17 26 97

E-mail: hansai@sund.ku.dk

Der udbetales 

Undersøgelsen foregår her:

Xlab, Center for Sund Aldring, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet

Mærsk tårnet bygning 7. 2 sal, Panum Instituttet. 

Nørre Allé 14, 2200 København N
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19038887
 


Arthur Ingersen
Panum instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 
Tlf: 60172697
hansai@sund.ku.dk