MANDLIGE OG KVINDELIGE FORSØGSPERSONER SØGES TIL FORSØG OM EFFEKT AF STYRKETRÆNING PÅ MUSKELSTYRKE OG MUSKULÆRE TILPASNINGER

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 45 år gammel.
  • Har et bmi op til 26.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

MANDLIGE OG KVINDELIGE FORSØGSPERSONER SØGES TIL FORSØG OM EFFEKT AF STYRKETRÆNING PÅ MUSKELSTYRKE OG MUSKULÆRE TILPASNINGER

For at kunne deltage skal du være ikke-ryger, 18-45 år og uden kendt kronisk sygdom eller fast indtag af medicin. Du skal have et BMI på <26 og må ikke have tidligere erfaring med systematisk styrketræning (<1 gang om ugen).

Forsøgets formål

At undersøge muskelstyrke, muskulære tilpasninger og kropskomposition efter 8 ugers superviseret styrketræning 3 gange ugentligt.

Studiedesign

Du møder ind til et screeningsbesøg hvor din muskelmasse og fedtprocent bestemmes ved DXA-scanning, og dit kondital bestemmes ved brug af en VO2max-test på cykel. Desuden vil du blive tilvænnet testen for maksimal voluntær kontraktion af lårmusklen (MVC), samt maksimal styrke (1RM) og antal gentagelser til udmattelse med 80%1RM i benpres og bænkpres.

Efter screening møder du ind til en forsøgsdag som består af hhv. DXA, MVC og 1RM samt antal gentagelser til udmattelse med 80%1RM i benpres og bænkpres. Herefter påbegynder du 8 ugers styrketræning, hvor der i forbindelse med første og sidste træning udtages en muskelbiopsi fra lårmusklen der udtages under lokalbedøvelse, samt en blodprøve, både før og efter træningen (i alt 4 biopsier i forsøget). Efter de 8 ugers styrketræning møder du ind til endnu en forsøgsdag, som er identisk med forsøgsdagen før påbegyndelse af de 8 ugers styrketræning 

Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komité (H-18007889).

Der gives honorar på 1500 kr. for gennemførelse af forsøget (skattepligtig B-indkomst). Udgår du undervejs i forsøget udbetales der et forholdsmæssigt honorar.

Er du interesseret, eller ønskes yderligere information, kontakt:

styrke@nexs.ku.dk

Lukas Moesgaard, specialestuderende; Søren Jessen, ph.d.-studerende, Morten Hostrup, Lektor, ph.d. Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18007889
 


Lukas Moesgaard
Institut for Idræt & Ernæring
Kildebakkegårds allé 84 1 th
2860 Søborg
Tlf: 61724440
styrke@nexs.ku.dk