Kan du reagere som en patient med hjerneskade?

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Ingen Historie af psykiatriske lidelser, neurologiske lidelser (traume mod hovedet) eller fysiske skavanker der kan begrænse evnen til at bruge en computer
Hvad går studiet ud på?

På Psykologisk Institut på Aarhus Universitet er vi i gang med et forskningsprojekt, der undersøger hvorvidt normale mennesker kan reagere som en hjerneskadet på en reaktionstidstest. Det er nemlig et kendt problem fra neuropsykologisk praksis at folk kan fabrikere og overdrive symptomer, for at opnå goder, som f.eks. erstatning, førtidspension, medicin mv.

Undersøgelsen involverer - gennemførelse af to forskellige reaktionstidstests på computer, af samlet 20 minutters varighed - gennemførsel af en hukommelsestest, af omkring 20 minutters varighed. Samlet set tager forsøget ca. 50 minutter.

Som kompensation for din deltagelse vil du blive aflønnet med et gavekort med en værdi på 100-150 kr. Hvilken værdi af gavekort du får afhænger af din præstation under forsøget.

VIGTIGT! Som følge af Covid-19 situationen er vi selvfølgeligt ekstra forsigtige i vores procedure. Vi afspritter alle flader som deltagerne kommer i kontakt med efter hver deltager, lufter ud og forsøger at minimere vores kontakt med deltagerne til det mindst nødvendige, både for deres og vores sikkerhed. Det betyder bl.a. at vi går udenfor lokalet når det kan lade sig gøre og du sidder alene og laver studiet. Vi vil desuden gerne opfodre dig som deltager til at være på den sikre side og aflyse dit studie enten skriftligt eller pr. telefon hvis du oplever at have nogen symptomer. VIGTIGT!

For at kunne deltage i studiet skal du opfylde følgende kriterier:

- Du må ikke have en historie af trauma mod hovedet, hjernerystelse eller have været bevidstløs efter en ulykke indenfor de sidste 2 år. Du må desuden ikke have varige mén eller senfølger efter en potentiel hovedtraume/hjernerystelse.

- Du må ikke være blevet diagnosticeret med en neurologisk lidelse, eller nogen lidelser der potentielt kan påvirke din hjernefunktion

- Du må ikke være blevet diagnosticeret med en psykisk lidelse

- Du må ikke være ordblind eller have en anden diagnose/tilstand der vil kunne gøre det svært for dig at forstå skriftlige instruktioner.

- Du skal have dansk som modersmål

- Du skal have et dansk CPR-nummer da vi registrerer denne ifm. udlevering af gavekort.


Selve forsøget finder sted på Aarhus BSS, bygning 2635, Fuglesangs allé 20, 8210 Aarhus V. Når du ankommer til bygningen, ved hoveddøren, bedes du ringe på klokken, hvorfra vi kommer og henter dig til selve forsøget. Har du spørgsmål angående forsøget, så kontakt os på enten telefon eller mail.Hvordan kan du melde dig til studiet?

For at kunne være med i forsøget skal du oprette dig selv som deltager i universitetets egen forsøgsdeltager system, "Cobe Labs". Det kan du gøre via følgende link: https://aucobe.sona-systems.com/, og ved at trykke på "Request Account". Herefter vil du blive bedt om at udfylde et kort formular for at kunne blive oprettet i systemet.

Alternativt kan du sende os en mail på au509235@post.au.dk og så kan vi hjælpe dig med at blive oprettet som deltager.
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: -:000000
 


Georgij Engkjær-Trautwein
Aarhus Universitet
Rydevænget 115, 2. TV
8210 Aarhus V
Tlf: 50428361
au509235@post.au.dk