Vi søger raske forsøgspersoner til kontrolgruppe i forsøg om patienter med Parkinsons sygdom.

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 50 og 90 år gammel.

Vi søger raske forsøgspersoner til kontrolgruppe i forsøg om patienter med Parkinsons sygdom (bevægeforstyrrelser).

 

Du kan deltage i dette forsøg, hvis du:

- er 50-90 år

- ikke har nogle neurologiske eller psykiske sygdomme

- taler dansk og er i stand til at udføre et par tests på en computer 

 

Formål med projektet:  

Formålet med forsøget er at undersøge parkinsonmedicins effekter på motoriske (bevægelsesrelaterede) såvel som kognitive symptomer hos patienter med godt og dårligt medicinrespons. Ved en sammenligning med biomarkører (målbare indikatorer) i blodet er det formålet at muliggøre en bestemmelse af prognosen for sygdomsudvikling og for respons til medicinering. Dette vil bidrage til at forbedre den diagnostiske nøjagtighed og vil på sigt gøre det lettere at klassificere Parkinson sygdom og tilrettelægge en bedre og mere personlig behandling.

 

Plan for projektet:

Deltagelse i forsøget kræver ca. 1,5 timer på én dag, der kan planlægges bedst muligt for dig.

Du vil blive undersøgt og testet på Neurologisk Ambulatorium, Bispebjerg Hospital, med følgende undersøgelser:

- To specifikke tests på en computer.

- En test af problemløsningsevne og hukommelse (generel demensscreening).

- Spørgeskema til humør og impulsiv adfærd.

- Blodprøve, som vil blive analyseret for målbare indikatorer i blodet.

Der er ingen bivirkninger eller gener forbundet med disse undersøgelser.

 

Du vil dertil blive spurgt, om du vil deltage som kontrolperson i et andet projekt omhandlende dystoni og deres mentale symptomer (dystoni er en sygdom, der er karakteriseret ved ufrivillige muskelbevægelser). Du vil i så fald skulle svare på 3 yderligere spørgeskemaer om hhv. søvnkvalitet, impulsive symptomer og helbredsrelateret livskvalitet. Det er selvfølgelig ikke et krav, at du skal deltage i dystoniprojektet.


Transportgodtgørelse

Vi kan desværre ikke tilbyde godtgørelse for transporten.

Hvis dette fanger din interesse eller du ønsker at høre mere om forsøget, da kontakt venligst læge Mette Nieman Johansen via nedenstående oplysninger.

Med venlig hilsen

Mette Niemann Johansen

Læge  

E-mail: mette.niemann.johansen.01@regionh.dk

Tlf.: 30 24 04 13 (mobil)

Neurologisk Afdeling N, Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV


 

 

 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:65616
 


Mette Niemann Johansen
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
Tlf: 30240413
mette.niemann.johansen.01@regionh.dk