Måling af hjernes blodgennemstrømning, iltmetabolisme og laktatproduktion ved nedsat arteriel iltsaturation hos patienter med diabetes mellitus og hos unge og ældre raske forsøgspersoner.

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 35 og 70 år gammel.
  • Kan ligge stille i en MR-skanner i halvanden time

Raske forsøgsdeltagere søges!


Vi er en forskningsgruppe på Steno Diabetes Center Copenhagen og Rigshospitalet Glostrup, der ønsker at undersøge hjernens energiomsætning ved påvirkning af luft med nedsat iltindhold.

Projektet indebærer 1 besøg på Steno Diabetes Center Copenhagen og 3 besøg på Rigshospitalet Glostrup.

På Steno Diabetes Center Copenhagen vil du få taget en blodprøve for at udelukke, at du har diabetes (sukkersyge) samt andre blod- og urinprøver og målt dit blodtryk.

På Rigshospitalet Glostrup vil du få lavet en MR-skanning af hjernen, hvorunder der tilføres luft med forskelligt iltindhold.


I studiet skal indgå 50 raske forsøgspersoner. Du kan deltage i projektet hvis du:

•  Er sund og rask

•  Er i aldersgruppen 35-70 år                                                                  

•  Kan ligge stille i en MR-skanner i halvanden time

 

Du får et skattepligtigt vederlag på 500 kr. per forsøgsdag for din deltagelse.


Hvis du ønsker yderligere oplysninger, har spørgsmål om projektet eller har lyst til at deltage, er du meget

velkommen til at kontakte:


 Niels Søndergaard Heinrich, Læge

Telefon: 23 99 80 92

niels.soendergaard.heinrich@regionh.dk


Jens Christian Laursen, Læge

Telefon: 30 91 32 52

jens.christian.laursen.01@regionh.dk

 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18036532
 


Niels S. Heinrich
Steno Diabetes Center Copenhagen
Niels Steensens Vej 2
2820 Gentofte
Tlf: 23998092
niels.soendergaard.heinrich@regionh.dk