Muscle Velocity recovery Cycles in the diagnosis of neuromuscular disorders

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 30 og 85 år gammel.
  • Drikker mellem 1 og 14 genstande dagligt.
  • Ingen nerve- eller muskelsygdom

Vi vil anmode dig om at deltage i et forskningsprojekt med titlen: "Muscle Velocity Recovery Cycles til at diagnosticere neuromuskulære sygdomme", som foretages på Neurofysiologisk Klinik på Aarhus Universitetshospital. 

Formål:
Formålet med projektet er at undersøge,  hvorvidt det ved hjælp af en ny neurofysiologisk undersøgelsesmetode, er muligt at opnå bedre og tidligere diagnostik af en række nerve- og muskelsygdomme. Desuden kan den nye metode give os viden om mekanismen bag disse sygdomme, hvilket på sigt kan hjælpe os til udvikling af eventuel behandling.
Vi vil sammenligne den nye undersøgelsesmetode med de metoder, som allerede bruges i dag indenfor neurofysiologien.
Du vil komme til at deltage som en rask forsøgsperson, hvor vi sammenligner resultaterne fra raske personer med vores patienter der lider af en muskelsygdom. 

Undersøgelsen: 
Som rask forsøgsperson vil du deltage i følgende undersøgelser. Du skal undersøges én gang, og det varer cirka 2 timer. 

Neurologisk undersøgelse:
Her undersøger vi reflekser, muskelkraft og følesans. Der er ingen bivirkninger eller ubehag forbundet hermed. 

Neurofysiologisk undersøgelse:
Her undersøger vi en bevægenerve på underbenet samt en muskel på underbenet. 
Nerveundersøgelserne indebærer stimulation af nerven med svage strømstød, som vil aktivere nerven og dermed de muskler som nerven forsyner. 
Muskelundersøgelserne indebærer stik med en nål og optagelse af musklens aktivitet og egenskaber. 
Undersøgelserne kan være forbundet med et vist ubehag ved nålestik og svage strømstød, men der er ingen kendte bivirkninger udover risiko for blå mærker eller blødning. 

Økonomi:
Du vil modtage 200 kr som ulempegodtgørelse, som er skattepligtigt og vi dækker dine omkostninger i forbindelse med kørsel til og parkering ved hospitalet. 


Projektet er vurderet og godkendt af den Videnskabsetiske Komite. 

Kontaktinformation: 
Hvis ovenstået har din interesse, eller du gerne vil høre mere om projektet, er du mere end velkommen til at kontakte os på nedenstående kontaktinformation:

På forhånd mange tak!

Marie Meldgaard
Neurofysiologisk klinik, Aarhus Universitetshospital
marmed@rm.dk
Tlf: 25 69 16 15 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-160-15
 


Marie Meldgaard
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-jensens Boulevard 165
8200 Aarhus N
Tlf:
marmed@rm.dk