Leverens og musklernes afgiftningsfunktion undersøges på Aarhus Universitetshospital

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 25 og 70 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 19 og 29.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

Raske forsøgspersoner søges til et videnskabeligt projekt

på afdelingen for Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, 
Aarhus Universitetshospital

 

Vi ønsker med projektet at udvikle en metode til at bestemme, hvor meget kvælstof i form af ammoniak kroppen producerer og fjerner. I den forbindelse har vi brug for en kontrolgruppe af raske mandlige forsøgspersoner til fastsættelse af normalværdier for kroppens ammoniakproduktion og -fjernelse

 

Undersøgelserne udspiller sig over to dage med mindst tre ugers mellemrum. Begge dage er af ca. 5 timers varighed. 

 

De to undersøgelsesdage er ens, og man møder fastende fra aftenen før. Der anlægges et lille plastikkateter i et blodkar i håndleddet samt et kateter i et blodkar i lysken. Disse bruges for let at kunne tage blodprøver samt for at give en ammoniakopløsning ind i blodet over halvanden time.

Du vil blive bedt om at lade vandet, som opsamles i løbet af forsøget

 

I løbet af undersøgelsesdagen vil der blive lavet en ultralydsscanning over huden på lysken og målt fedt- og muskelmasse ved fedtprocentsmåling.

 

Du skal: 

- Være mand

- Være over 25 år

- Have et BMI under 30 (udregnet ved vægt i kg divideret med højde i meter opløftet i anden) 

- Drikke max 10 genstande alkohol ugentligt

- Ikke tidligere haft et alkoholoverforbrug

- Være rask, uden kroniske sygdomme

- Ikke tage fast medicin

 

Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Midtjylland. 

Der ydes et skattepligtigt honorar på i alt 1000 kroner for de to undersøgelsesdage.

 

Skulle du være interesseret i at deltage eller for yderligere spørgsmål kontakt da venligst: ple@clin.au.dk

 

 

Med venlig hilsen

 

Projektansvarlige læger

Peter Ott og Peter L. Eriksen

Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-165-19
 


Peter Eriksen
Lever-, Mave-, Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
Tlf: 7845 3812
ple@clin.au.dk