Raske personer 35-65 år søges til MR-skanning af hjernen på Glostrup Hospital

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
 • Er rask.
 • Er mellem 35 og 65 år gammel.

Projektets baggrund og formål
Projektets formål er at undersøge hjernens energimetabolisme og fysiologi ved brug af nye
MR-skanningsteknikker.

Hvem kan deltage?
Du kan muligvis deltage i projektet hvis du:

 • Er sund og rask
 • Er 35-65 år
 • Kan ligge stille i en MR-skanner i halvanden time

Du kan ikke deltage i projektet hvis du:

 • Lider af klaustrofobi
 • Har kendt hjertesygdomme
 • Har kendt lungesygdomme
 • Tager regelmæssigt medicin
 • Er gravid eller ammende
 • Er blevet opereret inden for de seneste 6 uger
 • Har fremmedlegemer af metal i kroppen (fx. pacemaker el. skruer/plader fra operation)

Hvordan foregår projektet?
Selve undersøgelsen er en MR-skanning som tager ca. en time. MR-skanningen foregår
ved at du lægges på et leje som køres ind i den cylinderformede skanner. Herefter optages
forskellige typer billeder i sekvenser på ca. 5 minutter af gangen.
Der tages en blodprøve inden skanning.

Hvor?
Glostrup Hospital, Enhed for Funktionel Billeddiagnostik, Valdemar Hansens Vej 1-23, 2600
Glostrup.

Ubehag
MR-skanning er fuldstændigt ufarligt, men kan give forbigående ubehag i form af svimmelhed.
MR-skanneren kan virke indelukket og give ubehag, hvis man lider af klaustrofobi.

Vederlag
Du vil blive kompenseret med 500 kr som skattepligtig B-indkomst.

Kontakt
Hvis du er interesseret i at deltage i forsøget, og/eller vil høre mere så skriv en kort mail med
information om din alder, om du tidligere har deltaget i videnskabeligt forsøg og om du tidligere er blevet MR-skannet til:
Maria Højberg Knudsen, email: maria.hoejberg.knudsen@regionh.dk.

Med venlig hilsen

Maria Højberg Knudsen
Læge, ph.d.-studerende
Enhed for Funktionel Billeddiagnostik
Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET
Glostrup Hospital

maria.hoejberg.knudsen@regionh.dk.
tlf: 38 63 48 22

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-20020153
 


Maria Højberg Knudsen
Rigshospitalet Glostrup
Valdemar Hansens Vej 1-23
2600 Glostrup
Tlf: 38634822
maria.hoejberg.knudsen@regionh.dk