Forsøgspersoner med type I diabetes søges til videnskabelig undersøgelse på Aarhus Universitetshospital

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er mellem 18 og 40 år gammel.
  • Vejer mellem 60 og 90 kg.
  • Har et bmi på mellem 20 og 26.
  • Er ikke-ryger.
  • Har type 1 diabetes

Personer med type 1 diabetes er afhængige af insulinindsprøjtninger for at overleve. Ved svær mangel på insulin vil personer med type 1 diabetes i værste fald udvikle den alvorlige tilstand, diabetisk ketoacidose, hvor der dannes for mange såkaldte ”ketonstoffer” i kroppen. Vi kender dog ikke helt bagrunden herfor. Ketonstoffer fungerer som ”brændstof” i kroppen, og ny forskning viser, at ketonstoffer har flere gode helbredsmæssige effekter, fx ved hjertesygdom og demenssygdom.

Vi vil i dette forsøg undersøge effekter af ketonstoffer i kroppen hos personer med type I diabetes og raske kontroller, ved at give ketonstofferne direkte ind i blodbanen. Vi vil kigge på, hvad der sker i muskler og fedt samt i hjertet. Vi håber desuden at blive klogere på, hvorfor personer med type 1 diabetes udvikler diabetisk ketoacidose.

Vi søger: normalvægtige mænd med type 1 diabetes, mellem 18-40 år.

Tidsforbrug: Ca. 17 timer i forbindelse med forsøgsdagen. Det skyldes, at forsøgspersoner indlægges aftenen før forsøgsdagen, kl. 22. Der vil forud for forsøgsdagen være en forundersøgelse af ca. 1. times varighed.

Undersøgelsesdag og undersøgelser: Selve undersøgelsesdagen starter kl. 8.00 og varer ca. 7 timer. Der anlægges tre tynde vene-katetre (drop) på armene, som bruges til at tage blodprøver samt til at give ketonstoffer og saltvand (kontrol) i tilfældig rækkefølge. Via vene-katetrene gives også insulin, en lille mængde radioaktivt sukker og fedt samt ”mærkede” aminosyrer. Der tages to fedt- og to muskelprøver, på størrelse med en grønært, for at vurdere effekter i muskler og fedtvæv. Yderligere foretages en ultralydsscanning af hjertet.

Ulempegodtgørelse: Der udbetales 1200 kr. for deltagelse i projektet. Beløbet er skattepligtigt.

Sted: Medicinsk Forskningslaboratorium, Steno diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital

 

Hvis du er interesseret i at deltage eller høre mere, er du velkommen til at kontakte:

Læge Maj Bangshaab

Medicinsk forskningslaboratorium, Steno Diabetes Center Aarhus

Tel: 30334546

E-mail: bangshaab@clin.au.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-251-20
 


Maj Bangshaab
Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 165
8200 Aarhus N
Tlf: 30334546
bangshaab@clin.au.dk