Har du negleforandringer?

 
Billedet indeholder sandsynligvis: mad, tekst, der siger "Har du negleforandringer? Hvis du har psoriasis eller psoriasisgigt og har negleforandringer, sa kan du maske deltage vores kliniske studie. Vi leder efter forsogspersoner der Er mindst ar Har neglepsoriasis Studiet vil blive gennemfort pa Hudafdeling, Bispebjerg Hospital. Opfylder du ovenstaende sa send os en email pa June.Svendsen@regionh.dk Bispebjerg Hospital"
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:HS-:H-19047222
 


June Svendsen
Bispebjerg Hospital afd. D/S
Nielsine Nielsens vej 17, opgang 9, 2.sal
2400 København NV
Tlf: 61634827
june.svendsen@regionh.dk