Raske mænd søges til forsøg om galdeblærens bevægelser

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 65 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 18.5 og 24.9.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

Er du rask og har lyst til at deltage i et videnskabeligt forsøg?


På Center for Klinisk Metabolisk Forskning på Gentofte hospital forsker vi blandt andet i sammenhængen mellem naturligt forekommende tarmhormoner og galdeblæren og galdesalte.

Kriterier for deltagelse:

·         Rask mand af kaukasisk afstamning

·         Mellem 18-65 år gammel

·         BMI på 18,5-24,9 kg/m2

·         Ikke-ryger

·         Ikke tage fast medicin

·         Ikke have sygdomme i mavetarmkanalen

Hvad indebærer din deltagelse kort fortalt:

·         Screeningsbesøg på ca. 1 times varighed: Du møder fastende og får taget blodprøver, får scannet din galdeblære og gennemgår et helbredstjek

·         4 forsøgsdage af hver ca. 5.5 timers varighed: Du møder fastende fra morgenstunden og får anlagt i alt to venekatetre (en i hver albuebøjning). Dernæst startes infusion med de naturligt forekommende tarmhormoner, og de næste 4 timer vil der løbende blive taget blodprøver, din galdeblære vil blive ultralydsscannet og du vil skulle udfylde spørgeskemaer vedr. din appetit. Til slut vil der blive serveret et ad libitum måltid.

Vederlag ydes på i alt 3000 kr. + transportgodtgørelse (B-indkomst)

Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, kan du få yderligere oplysninger eller få tilsendt deltagerinformation ved at kontakte:

Nina Lerberg Hansen, læge og ph.d.-studerende

Center for Klinisk Metabolisk Forskning

Gentofte Hospital, Gentofte Hospitalsvej 7, 3. sal

2900 Hellerup

nina.lerberg.hansen@regionh.dk

+ 45 3867 3171 (træffetid 9-15)

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-20039104
 


Nina Hansen
Center for Klinisk Metabolisk Forskning, Gentofte Universitetshospital
Gentofte Hospitalsvej 1
2900 Hellerup
Tlf: 38673171
nina.lerberg.hansen@regionh.dk