Forsøgspersoner søges til høreforskning om skjult høretab

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 90 år gammel.

Du skal gerne kunne svare nej til:

  • Er du gravid eller ammer?
  • Har du tidligere eller nuværende neurologiske sygdom?
  • Har du pacemaker eller andet implanteret elektronisk apparatur?
  • Har du indopererede metalgenstande?
  • Har du svær klaustrofobi?
  • Har du epilepsi i nærmeste familie?
  • Har du diabetes?
  • Har du cochlear implantater?


Forsøgsbeskrivelse:

Vi søger i øjeblikket forsøgspersoner til forskningsprojektet ”UHEAL”, der omhandler høretab. I forsøgene vil vi undersøge din hørelse gennem en række tests. Forsøgene skal afdække om forsøgsdeltagerne har tegn på ’skjult høretab’. Skjult høretab kan betyde, at man har normal hørelse efter normal standard, men alligevel har problemer med f.eks. at forstå tale i støjende omgivelser. Forsøgsdeltagerne skal gennemføre en spørgeskema-undersøgelse, forskellige lytte-test såsom audiometri, og fysiologiske målinger af deres hørelse. De fysiologiske målinger indbefatter såkaldt EEG, hvor elektroder placeres på hovedet mens der præsenteres lyde i høretelefoner. EEG-målingerne har til formål at undersøge hvordan hjernen bearbejder lyde, og om hjernens bearbejdning af lyde viser tegn på skjult høretab. Alle målingerne er ufarlige.

Vi søger både personer med normal hørelse og personer med høretab. Hvis forsøget her interesse, skriv da gerne din høreprofil i din besked. 


Tid og sted

Forsøgene finder sted frem til december 2021. Forsøgene forventes at vare i alt ca. 3,5 timer per besøg (inkl. pauser), hvor der i alt er 2 delforsøg. Det første delforsøg finder sted på DTU i Lyngby, og det andet delforsøg er ved Hvidovre hospital. Det er frivilligt om du vil deltage i det følgende delforsøg på Hvidovre Hospital. Hvis du vælger at deltage i det følgende delforsøg, vil det finde sted på Hvidovre Hospital, hvor hjernens bearbejdning af lyde vil blive undersøgt ved hjælp af MR-scanninger. 

Forsøgspersonerne har mulighed for at modtage en ulempegodtgørelse på ca. 122 kr. per time ift. gældende regler.

Hvis du er interesseret i at deltage, er du meget velkommen til at kontakte os for at høre nærmere. Oplys gerne alder og hørestatus i dit svar.

 

Med venlige hilsner

Charlotte Sørensen,

E-mail: chsor@dtu.dk

Videnskabelig assistent

Hearing System Section

DTU Sundhedsteknologi

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-16036391
 


Charlotte Sørensen
DTU Sundhedsteknologi - Hearing Systems
DTU Bygning 352/354, Akustikvej
2800  Kgs. Lyngby
Tlf:
chsor@dtu.dk