Mandlige forsøgspersoner søges til projekt om væksthormon og fedtvæv (Aarhus) (Midtjylland)

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
 • Er mand.
 • Er mellem 18 og 50 år gammel.
 • Har et bmi på mellem 25 og 35.
 • Er ikke-ryger.

Væksthormon-stimuleret bindevævsdannelse i fedtvæv

Med dette forsøg vil vi undersøge mekanismerne bag dannelsen af væksthormon-stimuleret fedtvævsfibrose (øget bindevæv), bl.a. ved at kigge på celler og proteiner i fedt, muskel og blod.

Fedtvævsfibrose er en tilstand med øget mængde af bindevæv i fedtvævet, og opstår typisk pga. af overvægt. Det er vigtigt at blive klogere på mekanismerne i hvordan fedtvævsfibrose opstår, da fedtvævsfibrose kan give livstilssygdomme, som fx sukkersyge. Væksthormon (GH) har store effekter på fedtvæv, bl.a. ved kraftigt at øge fedtforbrændingen, men væksthormon øger også dannelsen af bindevæv, og derfor kan det bruges til at studere dannelsen af fedtvævsfibrose.

Forsøget indebærer: Udover en forundersøgelse, skal du møde op til to interventionsperioder på hver 7 dage på Aarhus Universitetshospital, adskilt af nogle måneder. I den ene interventionsperiode vil du få daglig injektion af væksthormon, og i den anden forsøgsperiode vil du få daglig injektion af kontrolintervention. Hver af de to interventionsperioder består af en opstartsdag og en afsluttende forsøgsdag, samt en mellemliggende periode, hvor du skal møde op til de daglige injektioner:

 • Opstartsdag (varighed ca. 7 timer): 
  Du modtager første dosis væksthormon/kontrol, og skal drikke tungvand. Der foretages blodprøver, muskel- og fedtbiopsi, kropssammensætnings-scanning og temperaturmåling.
 • Mellemperiode (varighed ca. 0,5 time per dag): 
  Du møder dagligt op til et kort besøg, hvor du får givet væksthormon/kontrol, og får taget en lille blodprøve.
 • Forsøgsdag (varighed ca. 7 timer): 
  Du modtager sidste dosis væksthormon/kontrol. Der foretages blodprøver, muskel- og fedtbiopsier, mål af kropssammensætning og temperatur. Der foretages også måling af forbrænding, inkl. fedtforbrænding vha. intravenøs indgift af radioaktivtmærket sporstof.

På opstarts- og forsøgsdage serveres frokost.

Kompensation: Der udbetales ulempegodtgørelse i form af 1.000 kr. per opstartsdag og 1.500 kr. per forsøgsdag, dvs. 5.000 kr. når begge interventionsperioder er gennemført. Beløbet er skattepligtigt.

Sted: Medicinsk Forskningslaboratorium på Aarhus Universitetshospital (AUH), Palle Juul-Jensens Boulevard 165, 8200 Aarhus N


Hvis du er interesseret i at høre nærmere, kontakt da:

Læge Amanda Bæk

Institut for Klinisk Medicin - Diabetes og Hormonsygdomme, Aarhus Universitetshospital

Tel: 30314811

E-mail: amanda.baek@clin.au.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-283-20
 


Amanda Bæk
Institut for Klinisk Medicin - Diabetes og Hormonsygdomme, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 165
8200 Aarhus N
Tlf: 30314811
amanda.baek@clin.au.dk