Forsøgspersoner søges til videnskabeligt forskningsprojekt om ny behandling til at reducere risikoen for knoglebrud

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 40 og 85 år gammel.

 

Du kan muligvis deltage i dette forskningsprojekt, hvis du:

·      Er mand eller kvinde

·      Er mellem 40-85 år gammel (kvinder skal være gået i overgangsalderen for mindst 5 år siden, dvs. mindst 5 år siden senest erkendte menstruationsblødning)

·      Har nedsat knoglemasse eller haft et knoglebrud inden for de sidste tre år

·      Ikke har sukkersyge 

·      Ikke får medicin for knogleskørhed

 

Deltagelse i forskningsprojektet medfører 7 sygehusbesøg, som hver varer mellem ½-2 timer, og ligger om morgenen/tidlig formiddag, hvor forsøgsdeltageren møder fastende. Før, under og efter forsøgsperioden undersøges mængden, styrken og opbygningen samt nedbrydningen af knoglerne. Dem, der måtte give et særskilt samtykke til det, vil også få udtaget en prøve fra hoftebensknoglen. 

 

Forskningsprojektet vil give deltageren et indblik i egen knoglestyrke og risiko for knoglebrud, og har til formål at undersøge muligheden for, om Ozempic® kan bruges som behandling ved øget risiko for knoglebrud.

 

Som forsøgsdeltager vil man blive oplært i at tage forsøgsmedicinen, som skal tages en gang om ugen ved indsprøjtning i maveskindet i forsøgsperioden. Forsøgsdeltagere vil modtage kørselsgodtgørelse i forbindelse med sygehusbesøg relateret til projektet.

 

Hvis du eventuelt kunne være interesseret i at deltage, og opfylder ovenstående kriterier, er du velkommen til at kontakte den forsøgsansvarlige læge for mere uforpligtende information. 

 

Med venlig hilsen,

 

 

Morten Steen Hansen, læge, ph.d.-studerende                                        Morten Frost, afdelingslæge, ph.d.

Endokrinologisk Afdeling M

Odense Universitetshospital

Kløvervænget 6, 1. sal

5000 Odense C

 

Tlf. 6541-3536 (dag) eller 2124-9531 (aften)

E-mail: morten.steen.hansen@rsyd.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: SD-:S-20200048
 


Morten Steen Hansen
Endokrinologisk afdeling, Odense Universitetshospital
Kløvervænget 6, 4.
5000 Odense C
Tlf: 21249531
morten.steen.hansen@rsyd.dk