Raske forsøgspersoner 40-90 år søges til undersøgelse af blodgennemstrømning i hjerte, ben og fødder med PET skanning

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Har et bmi på mellem 18 og 40.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

Formålet med dette studie er, at undersøge hvordan PET skanning med 15O-H2O (radioaktivt vand) kan bidrage til diagnostik af nedsat blodgennemstrømning i underben og fødder hos type 2 diabetikere med diabetiske fodsår. Med skanningerne forventer vi, at opnå ny viden på området, idet vi kan vurdere sygdom i de små blodkar hos diabetespatienter. Udover forventet bedre diagnostik, kan vi med PET nedsætte både undersøgelsestiden og niveauet af ubehag hos patienterne væsentligt uden at påføre samfundet ekstra økonomiske omkostninger.

UNDERSØGELSEN OMFATTER

-       måling af blodgennemstrømning af hjerte, underben og fødder ved en PET skanning med 15O-H2O
(i alt 6 skanninger, ca. 2,5 time)


FORUDSÆTNINGER FOR DELTAGELSE

For at deltage i studiet, skal du være mellem 40 og 90 år. Derudover er der en række kriterier, du skal kunne opfylde. Du må ikke:

- Være opereret i dine blodkar

- Lide af smerter i benene

- Ryge

- Have diabetes

- Have forhøjet blodtryk

- Have hjerte/lungesygdomme

- Have malign sygdom (fx kræft)

- Have stofskiftesygdomme

- Være gravid

- Lide af klaustrofobi

- Være svært overvægtig (BMI > 40)

- Have været i behandling med kemoterapi 

Inden undersøgelsen vil du få skriftlig og mundtlig information. Projektet er godkendt at den Videnskabsetiske Komité for Region Midtjylland.

Du vil modtage et skattepligtigt honorar på 500 kr. samt en sandwich på undersøgelsesdagen.
Der ydes ikke kompensation for evt. kørsel og parkeringsudgifter.

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-38-18
 


Nana Louise Christensen
Aarhus Universitetshospital / Nuklearmedicin og PET
Palle Juul-Jensens Boulevard 165
8200 Aarhus N
Tlf: 20776965
nanchris@rm.dk