Ny behandling af patienter med alkoholafhængighed og abstinenser - raske forsøgspersoner søges

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 25 og 70 år gammel.
  • Vejer mellem 60 og 120 kg.
  • Ikke lider af alvorlig fysisk eller psykisk sygdom

Studiet har til formål at undersøge om et keton-kosttilskud kan reducere symptomerne ved alkohol-abstinenser. I den forbindelse ønsker vi at undersøge hjernens valg af energikilde ved hjælp af hjernescanninger.

Vi søger derfor raske forsøgsdeltagere til hjernescanningen Magnetisk Resonans Spektroskopi. Scanningen udføres før og efter indtag af et keton-kosttilskud, som bl.a. anvendes af elitesports-udøvere ifm. f.eks. langdistanceløb. 

Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du opfylder et af følgende krav:

  • Kvinde: Typisk drikker over 11 genstande og mindst 3 genstande én dag ugentligt
  • Mænd: Typisk drikker over 14 genstande og mindst 4 genstande én dag ugentligt
  • Mænd og kvinder som tidligere har været afhængig af alkohol og nu ikke længere drikker

Praktisk:

Forsøget strækker sig over 2 dage, af hhv. cirka 1.5 og 2.5 times varighed. Du vil få taget blod- og urin-prøver i forbindelse med dag 1. Begge forsøgsdage foregår på Rigshospitalet.

Honorar: 200 kr. for forsøgsdag 1 og 300 kr. for forsøgsdag 2. Dette er til godtgørelse for tidsforbrug samt transportudgifter. Beløbet bliver udbetalt til din NEM-konto og er skattepligtigt (B-indkomst).

For yderligere information er du velkommen til at kontakte
Laura Schmidt Jensen, lægestuderende, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, tlf.: 40152859, e-mail: laura.schmidt.jensen@regionh.dk

Forsøget er godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer og ledet af:
Marco Møller, læge, klinisk assistent, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet.
Anders Fink-Jensen, overlæge, professor, dr.med., Psykiatrisk Center København. Rigshospitalet. 

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:18045204
 


Laura Schmidt Jensen
Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet
Edel Sauntes Allé 10
2100 København Ø
Tlf: 40152859
laura.schmidt.jensen@regionh.dk