Gravide med tidligere depression søges til psykologisk forskningsprojekt

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er kvinde.
  • Er mere end 18 år gammel.
  • Er gravid og tidligere har oplevet depression
Kan jeg deltage?  
Du kan deltage, hvis du er gravid og har oplevet mindst en depression på et hvilket som helst tidspunkt i livet. Du skal være over 18 år og i det væsentlige fysisk rask. Du kan ikke deltage, hvis du har et aktuelt alkohol- eller stofmisbrug eller har ADHD, borderline personlighedsforstyrrelse, skizofreni, skizoaffektiv sindslidelse eller en neurologisk sygdom. 

Formål med undersøgelsen
Årsagen til fødselsdepression er meget kompleks, men kvinder, der tidligere har oplevet depression, kan være i øget risiko for at udvikle en ny depression i forbindelse med graviditet og fødsel. For depression generelt kan opfattelsen og fortolkningen af følelsesmæssige informationer markere en øget risiko for nye depressioner. Men dette er endnu ikke undersøgt specifikt for fødselsdepression. Undersøgelse har til formål at belyse om gravide kvinder, der har oplevet depression har en anderledes kognitiv bearbejdning af følelsesmæssige informationer end gravide uden tidligere psykisk lidelse. Derudover undersøges om en ny, kort psykologisk behandling kan forebygge senere risiko for fødselsdepression hos gravide med tidligere depressioner. Behandlingen består af en række computerbaserede øvelser med billeder og videoclips af babyer. Undersøgelsen vil også afklare, om den nye korte computerbaserede behandling er praktisk mulig, hvilket vil danne baggrund for et større randomiseret kontrolleret studie af effekten af en kort, computerbaseret behandling til forebyggelse af fødselsdepression. 

Hvad indebærer undersøgelsen for dig?
Undersøgelsen finder sted i tredje trimester af graviditeten og indebærer i alt 6 besøg på forskningsafsnittet på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet. Første besøg er en 1½-times psykologisk undersøgelse. Kort efter første besøg vil du deltage i 3 behandlingsgange af 1½-2 timers varighed over ca. 8 dage (besøg 2-4). To dage herefter, ved besøg 5, gennemgår vi igen en behandlingssession og afslutter med en psykologisk undersøgelse; den samlede varighed af besøg 5 er 3-3½ timer. To uger herefter, ved besøg 6, deltager du i sidste undersøgelse og behandling af samlet 3-3½ timers varighed. Alle undersøgelserne og behandlinger foregår i tredje trimester, på dage og tidspunkter, der passer dig. Seks måneder efter fødslen vil du blive ringet op af psykolog Anne Juul Bjertrup, som vil interviewe dig omkring, hvordan du har haft det i de første måneder efter fødslen, og du vil få tilsendt et link til at udfylde et spørgeskema online.

Din deltagelse i undersøgelsen er meget værdifuld og en stor hjælp for os i vores arbejde med at forbedre den fremtidige hjælp til gravide i risiko for fødselsdepression.


Honorering
Dine transportudgifter dækkes svarende til udgiften ved offentlig transport alt efter, hvor langt du bor fra Rigshospitalet. Du får også en symbolsk gave som en lille tak for din deltagelse. Vi vil desuden sørge for, at der er snacks til alle besøgene, og ved de længere besøg får du morgenmad eller frokost (alt efter hvornår besøget planlægges).

Hvis du vil vide mere om undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte Anne Juul Bjertrup (se nedenfor).

Med venlig hilsen

Psykolog, PhD Anne Juul Bjertrup 
Tlf.nr. 27 13 48 39
E-mail: anne.juul.bjertrup@regionh.dk 

Professor, cand.psych.aut. Kamilla Miskowiak 
Email: kamilla.miskowiak@regionh.dk   
Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, afsnit 6233
Edel Sauntes Allé 10, 2100 København Ø

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-21000595
 


Anne Juul Bjertrup
Psykiatrisk Center Rigshospitalet
Edel Sauntes Alle 10
2100 
Tlf: 27134839
anne.juul.bjertrup@regionh.dk