Forskningsprojekt om trigeminusneuralgi

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 85 år gammel.

Vi søger forsøgspersoner, som lider af trigeminusneuralgi. Forskningsprojektet foregår ved Dansk Hovedpinecenter ved Rigshospitalet Glostrup.

 

Du opfordres til at deltage som forsøgsperson i et videnskabeligt forsøg med det formål at undersøge effekten af erenumab hos patienter med trigeminusneuralgi. Forsøget er godkendt af den danske Lægemiddelstyrelse, EudraCT-nummer: 2019-000848-95, og af den Regionale Videnskabsetiske Komité i Region Hovedstaden, nummer: H-19011013.

 

Formålet med dette forsøg er at undersøge om erenumab har effekt på trigeminusneuralgi. Erenumab er et såkaldt CGRP-antistof, som modvirker effekten af signalstoffet CGRP, der findes i nervefibre omkring blodkar. Erenumab har i andre studier vist at have en effekt hos patienter med migræne og bruges nu til behandling af migræne i flere lande. Migræne-studierne har desuden vist, at erenumab har meget få bivirkninger.

 

I dette forsøg undersøges det, om erenumab kan nedsætte antallet af jag samt styrken af trigeminusneuralgi-smerterne. For at gøre dette gives en enkelt behandling med erenumab, som forventes at have effekt i mindst 4 uger. I løbet af de 8 uger som forsøget varer vil der være i alt 3 besøg man som deltager skal igennem. To af besøgene kan omlægges til telefoniske besøg, men et besøg skal være ved fysisk fremmøde på Dansk Hovedpinecenter.

 

Du kan muligvis deltage i dette forsøg, hvis du:

• Er mellem 18 og 85 år.

• Lider af trigeminusneuralgi.

• Har daglige anfald med moderate til stærke smerter på din nuværende behandling.

Hvis ovenstående vækker interesse, kontakt da venligst Anne Sofie eller Navid på følgende;

 

Anne Sofie Schott Andersen, læge og ph.d.-studerende.

Email: anne.sofie.schott.andersen@regionh.dk

Tlf: 38632330

 

Navid Noory, stud.med og forskningsassistent

Email: navid.noory@regionh.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19011013
 


Navid Noory
Rigshospitalet Glostrup
Valdemar Hansens Vej 5
2600 Glostrup
Tlf: 42 74 13 30
navid.noory@regionh.dk