Kunstige sødestoffer i modermælk hos diabetiske kvinder

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er kvinde.
  • Er mellem 18 og 50 år gammel.
  • Diabetes, Ammende

Deltagerinformation

FORMÅL MED FORSØGET

Formålet med forsøget er at undersøge, om kunstige sødestoffer, som vi indtager gennem mad og drikke, kan krydse over i modermælk hos ammende kvinder og dermed gives videre til barnet, der ammes. Kunstige sødestoffer findes eksempelvis i lightprodukter, såsom cola zero. Det vides ikke med sikkerhed, i hvor stort et omfang disse kunstige sødestoffer kan krydse over i modermælken, og det vil vi gerne undersøge med dette projekt. 

Overvægt er et stigende problem i vores samfund og det er forbundet med en række potentielt skadelige virkninger. Børn af overvægtige kvinder, og kvinder med sukkersyge, har øget risiko for at blive overvægtige selv og af den årsag anbefales det i graviditeten at erstatte sukkerholdige varer, som eksempelvis sodavand, med lightprodukter indeholdende kunstige sødestoffer. Således opstår der ikke så store svingninger i blodsukkeret hos moderen og desuden sænkes risikoen for forbigående graviditetssukkersyge som kan være skadeligt for såvel mor som barn. 

Dog tyder ny forskning på, at børn der udsættes for høje mængder kunstige sødestoffer også er i større risiko for at blive overvægtige senere i livet. Helt præcist hvorfor, vides ikke, men der forskes fortsat på området. Et tidligere forskningsprojekt her på Aarhus Universitetshospital har undersøgt hvorledes kunstige sødestoffer krydser over i moderkagen før barnet endnu er født. Dette projekt går skridtet videre og går derfor ud på at undersøge dels om kunstige sødestoffer krydser over i modermælken og hvis ja, i hvor høj grad. Desuden vil vi undersøge hvor lang tid der går fra det indtages via kosten til det kan spores i modermælken. Krydser det over i modermælken vil børnene således også blive udsat for disse kunstige sødestoffer. På verdensplan ved man meget lidt om kunstige sødestoffer og deres tilstedeværelse (eller mangel på samme) i modermælk og derfor er dette forskningsprojekt særdeles vigtigt. 

FREMGANGSMÅDE

Ved forsøgets start får du taget en blodprøve og en modermælksprøve. Blodprøven vil blive taget via et perifert venekateter (venflon), som anlægges i albuebøjningen. Modermælksprøven vil blive taget via en brystmælkspumpe. Efter din første prøvetagning skal du drikke en drik indeholdende 4 forskellige kunstige sødestoffer (acesulfam-kalium, cyklamat, saccharin og sukralose). Derefter vil der efter 30 minutter, og derefter én gang i timen blive taget samme prøver, de næste 6 timer. I alt vil der blive taget 8 modermælksprøver og 8 blodprøver. Dette skal være med til at skabe et billede af, hvor lang tid der går før de kunstige sødestoffer eventuelt er til stede i blodet og i modermælken. 

Det er muligt for dig at medbringe dit barn, hvis du har lyst. Forsøget vil ikke hindre dig i at amme dit barn undervejs. Du må ikke have indtaget kunstige sødestoffer i hverken mad eller drikke 24 timer før forsøgets start. Du vil få serveret mad og drikke undervejs i forsøget. Der kan desværre ikke tages hensyn til cøliaki, mælkeallergi eller veganisme. 

HVEM KAN DELTAGE?

Alle kvinder, der kan amme og som har en diabetesdiagnose kan deltage. Det er lige meget hvor længe du har ammet, så længe du er i stand til at producere modermælk. Det er også lige meget om du har diabetes type 1 eller 2.

INTERESSERET?

Ved interesse eller spørgsmål, skriv/ring på 31 71 44 17 eller send en mail på sofiestampe@clin.au.dk. Vi kan finde en dato for deltagelse der passer ind i dit program :)

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-219-20
 


Sofie Stampe
Aarhus Universitet
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
Tlf: 31714417
sofiestampe@clin.au.dk