Ældre forsøgspersoner

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mere end 65 år gammel.
  • Bor i eget hjem, kan gå uden hjælpemidler, har ikke knogleskørhed, har ikke kognitive sygdomme (fx Parkinson, Sklerose, Demens)

Faldsimuerende trænings effekt på fald

Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af geriatrisk afdeling på Aalborg universitetshospital i samarbejde med Aalborg universitet og Aalborg kommune. Faldulykker blandt ældre er et stort problem, både for den individuelle og for samfundet, da fald ofte føre til øget sygelighed, nedsat funktionalitet, tidligere plejehjemsanbringelse. Formålet med dette forsøg er at undersøge effekten af en ny træningsmetode, faldsimuerende træning, på faldulykker. Denne viden skal bruges til at forbedre den faldforebygge indsats.

 

Vi søger ældre på 65 år eller derover

Som deltager i forsøget, skal du møde op på fire seperate dage fordelt på ét år. På disse testdage vil vi lave forskellige fysiske, kognitive og social-psykologiske målinger, for at evaluere effekten af træningen. Træningen finder sted på første, anden og tredje dag.

Som deltager i forsøget, vil man blive placeret i én af to grupper. Som medlem af den ene gruppe, skal du deltage i fire træningssessioner af faldsimuerende træning, hvor du bliver udsat for glide- og snublesituationer på et løbebånd. Hvis du bliver placeret i den anden gruppe, skal du udføre fire træningssessioner af traditionel gåtræning på løbebånd.

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: NJ-:20200089
 


Jens Eg Nørgaard
Aalborg Universitetshospital
Hobrovej 16-22
9000 Aalborg
Tlf: 31951810
jens.noergaard@rn.dk