Yngre, overvægtige personer søges til forskningsprojekt om forhøjet tryk i hjernen (Kun på Glostrup Hospital)

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er kvinde.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 30 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 30 og 45.
Yngre, overvægtige personer søges til forskningsprojekt om forhøjet tryk i hjernen

Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
• Er rask
• Er 18-45 år gammel
• Har et BMI på 25-60

Formål og baggrund:
Studiets formål er at opnå viden om en sjælden hjernesygdom (Idiopatisk intrakraniel hypertension) der medfører forhøjet tryk i hjernen, og typisk rammer yngre, overvægtige kvinder. Sygdommen kan være invaliderende. Vi ønsker at finde en bedre måde at diagnosticere og behandle sygdommen ved at undersøge stofskiftemarkører, nervevævsmarkører og proteinsammensætningen i rygvæske og blod fra patienter og raske kontrolpersoner. Derudover ønsker vi at opnå mere viden omkring senfølger af sygdommen som f.eks. problemer med tankepocesserne (kognition) som hukommelse, koncentration og overblik.

Sted:
Dansk Hovedpinecenter
Neurologisk Klinik, Rigshospitalet-Glostrup
Valdemars Hansens Vej 5, Indgang 1A
2600 Glostrup

Odense Universitetshospital
Neurologisk Klinik
Sdr. Boulevard 29, Patienthotel, 8. sal
5000 Odense C

Del 1: Tidsforbrug og honorar: Én forsøgsdag på i alt cirka 4 timers varighed, samt en kort telefonsamtale inden forsøgsdagen. Deltagelse honoreres med 2000 DKK plus transportgodtgørelse.

Forsøgsbeskrivelse:
Forsøgsdagen omfatter et interview, en læge- og øjenundersøgelse og blodprøvetagning. Herefter foretages en rygvæskeprøve. Der ligges en grundig lokalbedøvelse, og herefter tages prøven af en erfaren læge ved hjælp af en tynd nål og der måles et væsketryk. Der bruges ultralyd og lægges lokalbedøvelse inden prøvetagningen og det er en meget præcis og skånsom teknik. Efter forsøget kan du tage hjem igen, når du føler dig klar til det.

Del 2: Tidsforbrug og honorar: Én forsøgsdag på i alt cirka 2 timers varighed, samt en kort telefonsamtale inden forsøgsdagen. Deltagelse honoreres med 400 DKK plus transportgodtgørelse.

Forsøgsbeskrivelse: Forsøgsdagen omfatter en test af dine tankeprocesser (kognitive evner), f.eks. hukommelse, koncentration og overblik og gennemføres af en neuropsykolog. Selve testes omfatter tests på ipad og papir. Det anbefales, at du er udhvilet, når du møde til testen.

HUSK: Du kan vælge om du vil deltage udelukkende i del 1 eller i del 1+2. Det er dog ikke muligt at deltage udelukkende i del 2.

Kontaktperson:
Johanne Juhl Korsbæk, læge, Ph.d.-studerende
Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet-Glostrup
Telefon: 38 63 35 53
E-mail: johanne.juhl.severinsen@regionh.dk
(send eventuelt en mail med navn og telefonnummer hvis du ønsker opringning)

Projektansvarlige:
Dagmar Beier, dr. med. Habil., OVL, Hovedpineklinik, Neurologisk Afdeling, OUH,
Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C, tlf. 6541-5604
Rigmor Højland Jensen, Prof. Dr. med., Dansk Hovedpine Center, Rigshospital,
Glostrup, Ndr. Ringvej 67, Bygning 24, 2600 Glostrup, tfl. 3862 2062

Godkendt af etisk komite med journalnummer: S-20170058
 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-SD-:S-20170058
 


Johanne Juhl Korsbæk
Rigshospitalet-Glostrup
Valdemar Hansens Vej 5
2600 
Tlf: 35633553
johanne.juhl.severinsen@regionh.dk